جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نگرش مراجعین نسبت به جنبه های قانونی و اخلاقی اهدا اسپرم در یک مرکز بهداشتی در تهران
Clients Attitude Towards legal and Ethical Aspects of Sperm Donation in a Health Center of Tehran
 کبری خاجوی شجاعی.زهرا جوهری.اشرف پیراسته.مسعود شهبازی
اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84529    1396/09/27   2017/12/18    
کبر گیاهی چند منظوره: شواهد پزشکی طب سنتی ایران به داروهای مدرن
CAPPARIS A MULTIFUNCTIONAL HERB: EVIDENCE FROM THE IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE TO MODERN MEDICINE
 Saeed Sardai, Faramarz Fallahi, Fatemeh Emadi, Ali Davati, Elnaz Faramarzi, Mohammad Gholami Fesharaki, Seied Saeid Esmaeili
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84801    1396/09/02   2017/11/23    
استفاده از گیاه دارویی کبر در مواد دارویی: در طب سوزنی و داروهای مدرن
THE USE OF CAPER PLANT IN PHARMACEUTICAL INGREDIENTS: IN TRADITIONAL MEDICINE AND MODERN MEDICINE
 Saeed Sardai, Faramarz Fallahi, Fatemeh Emadi, Ali Davati, Elnaz Faramarzi, Mohammad Gholami Fesharaki, Seied Saeid Esmaeili
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84802    1396/11/10   2018/01/30    
اثر اصلاح خوردن و اشامیدن طب ایرانی بر عملکرد نفخ:
THE EFFECT OF PERSIAN MEDICINE EATING AND DRINKING MODIFICATIONS ON FUNCTIONAL BLOATING: A SINGLE ARM STUDY
 زهره مرتجی، الهام عمارتکار، بهزاد جدیری، فرهاد جعفری
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85000    1396/11/10   2018/01/30    
THE EFFECT OF AVICENNAS SELF-CARE RECOMMENDATION IN THE MIGRAINEURS: A SINGLE ARM CLINICAL TRIAL STUDY
 
Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85122    1396/11/12   2018/02/01    
Hybrid Key Pre-distribution Scheme for Wireless Sensor Network Based on Combinatorial Design
 Hamid. Haj Seyyed Javadi1, Mohaddese. Anzani2
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84544    1395/08/28   2016/11/18    
یک مشخصه سازی از فضاهای باناخ به طور متناوب محدب یا هموار
A characterization of alternatively convex or smooth Banach spaces
 H. Espid, R. Alizadeh
Bulletin of the Belgian Mathematical Soclety
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84998    1397/01/20   2018/04/09    
تحلیل اهداف علوم انسانی قران بنیان
 ثریا قطبی ،سمیه سادات حسینی
کنگره بین المللی قران و علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84547    1396/09/09   2017/11/30    
On the accuracy of detailed model inductance matrix estimation for air core winding
 نصرتیان سیدطبایی قره پتیان
Archives of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84549    1396/09/18   2017/12/09    
Somatic embryogenesis and in-vitro regeneration of rice (Oryza sativa L.) Cultivars under one-step and multiple-step salinity stresses
 Mohammad S. K.Khattak, Rambod Abiri, Alireza Valdiani, Narges Atabaki, Maryam Shariat, Daryush Talei, Mahmood Maziah
Journal of Plant Breeding and Genetics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84551    1396/09/26   2017/12/17    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1249 از 1327    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13266

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی