جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر ساکارز بر تولید متابولیتها و صفات فیزیولوژیکی
The effect of sucrose on the production of metabolites and physiological traits in black cumin (Nigella sativa L.) cell culture.
 صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی نودهی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43643    1396/02/19   2017/05/09    
اثر پراکسید هیدروژن در رشد سلول، پتانسیل انتی اکسیدانی و برخی از تولید متابولیت های ثانویه در سیاه دانه کشت سلولی
Effect of hydrogen peroxide on cell growth, antioxidant potential and some secondary metabolites production in Nigella sativa L. cell culture
 62. Farideh Nematpour, Ayatollah Rezaei, Daryush Talei, Zohreh Salehzadeh
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43757    1396/02/19   2017/05/09    
اثر تنظیم کننده های رشد در باززایی میخک
The effect of planr growth regulators on indirect generation of carnation (Dianthus caryophyllus)
 
نخستین سمپوزیوم بین‌المللی گل و گیاهان زینتی بومی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85226    1396/02/11   2017/05/01    
بررسی اثر چند تنظیم کننده رشد جهت کل زایی میخک
Analysis of the effect of some plant growth regulators on carnation callusing
 
اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85225    1395/06/02   2016/08/23    
اثر اکسین و سیتوکینین بر پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت انزیم پراکسیداز (H2O2 (استویا (Bertoni rebaudiana Stevia (تحت تنش شوری
 راضیه صارمی، حشمت امیدی، امیر بستانی
علوم و فنون کشت های گلخانه ای
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64478    1396/09/01   2017/11/22    
اثر تغییر نسبت اکسین به سیتوکینین بر پارامتر¬های بیوشیمیایی و محتوی فعالیت انزیم پراکسیداز( (H2O2 گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری
 صارمی، امیدی و بستانی
علوم و فنون کشت های گلخانه ای
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42717    1395/12/10   2017/02/28    
پاسخ عملکردی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( به هورمونهای گیاهی و تنش شوری Nacl
 راضیه صارمی، حشمت امیدی،عبدالامیر بستانی
دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32133    1394/10/10   2015/12/31    
اثر سطوح مختلف پرایمینگ هورمونی بر مولفه¬های جوانه¬زنی، زمان تا درصدهای مختلف جوانه¬زنی، میانگین مدت زمان جوانه¬زنی، نرخ جوانه¬زنی و ویگور بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
Effect of different levels of hormonal priming on germination characteristics, time to different percentages of germination, mean germination time, Germination rate and Seed vigor of Stevia rebaudiana Bertoni
 
اکوفیزیولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85203    1397/03/21   2018/06/11    
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمونی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، خصوصیات جوانه زنی، رنگدانه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه - دارویی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( در شرایط کنترل شده
 راضیه صارمی، حشمت امیدی * ، عبدالامیر بستانی،
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42716    1395/10/10   2016/12/30    
اثر اکسین و سیتوکینین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه و جوانه زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
 راضیه صارمی، حشمت امیدی، امیر بستانی
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43936    1395/04/06   2016/06/26    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1250 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی