جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه خشکی تنش تحت( Lallemantia iberica F and C.M.( شهری بالنگو
 زهرا مرادی، حشمت امیدی، طاهره کریمی، فرشته ازاد بخت
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64350    1396/06/01   2017/08/23    
تاثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری
 زهرا مرادیان ، حشمت امیدی ورحیم بازمکانی ،
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84905    1396/11/11   2018/01/31    
اثر پیری تسریع شده بر جوانه¬زنی، رشد گیاهچه و محتوای برخی ترکیبات انتی اکسیــدان ژنوتیـپ¬های جـو
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43517    1397/04/01   2018/06/22    
تاثیر پیری کنترل شده بر شاخص های جوانه زنی
 مرادیان- ملکی فراهانی- رضازاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42402    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی روند جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های بذر جو
 
چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85155    1396/11/24   2018/02/13    
Evaluation of the Effects of Priming and Cultivation Date on Quantity and Quality Performance of Cumin (Cuminum cyminum L.) Medical Plant
 
GAZELLA
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32042    1395/01/01   2016/03/20    
¬¬Evaluation of the Effects of Priming and Cultivation Date on Quantity and Quality Performance of Cumin (Cuminum cyminum L.) Medical Plant
 میلاد همتی، حشمت امیدی
International Journal of Agriculture and Biosciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32040    1395/04/08   2016/06/28    
تاثیر دما و باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه کاسنی
Effact
 میلاد همتی، مجید امینی دهقی ، حجت عطایی سماق، مهدی عقیقی شاهوردی، زینب کبری پیشوا ، شهلا شفیعی ادیب
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43161    1395/03/30   2016/06/19    
Canola seed germination and seedling growth in response to saline condition and bio-priming
 Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi1 , Heshmat Omidi1 , Elnaz Mohammadian2 and Milad Hemmati
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84864    1396/11/28   2018/02/17    
Effects of light and temperature treatments on germination and physiological traits of stevia seedling (Stevia rebuadiana Bertoni)
 
Journal of Plant Nutrition and Soil Science = Zeitschrift fu?r Pflanzenerna?hrung und Bodenkunde
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85117    1397/02/26   2018/05/16    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1251 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی