جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Classification of ictal and seizure-free HRV signals with focus on lateralization of epilepsy
 Behbahani, Soroora; Dabanloo Nader Jafarniab, Motie Nasrabadi, Ali, Dourado Antoniod
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42427    1394/10/25   2016/01/15    
Prediction of epileptic seizures based on heart rate variability
 Soroor Behbahania, Nader Jafarnia Dabanloob, Ali Motie Nasrabadic and Antonio Douradod
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54103    1395/08/24   2016/11/14    
Low variable rate stimulation strategy for cochlear implants using temporal cues and electrophysiological factors
 
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95806    1397/04/08   2018/06/29    
A new approach for speech synthesis in cochlear implant systems based on electrophysiological factors
 
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85272    1396/01/02   2017/03/22    
Effective connectivity of mental fatigue: Dynamic causal modeling of EEG data
 
Technology and Health Care
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116921    1398/05/01   2019/07/23    
Analysis of heart rate variability as a predictor of mortality in cardiovascular patients of intensive care unit
 Mohammad Karimi Moridani , Seyed Kamaledin Setarehdan , Ali Motie Nasrabadi , Esmaeil Hajinasrollah
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42429    1394/09/24   2015/12/15    
نقش انجمن های علمی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی ..
 مهدیه رهنمای باغسرخ
همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42441    1394/08/24   2015/11/15    
نقش تحزب در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران
 افسانه کاظمی، زاهد غفاری هشجین
همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42442    1394/08/24   2015/11/15    
فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگ متعالی و نقش ان در جنبش حزب الله لبنان
 زهرا حیدری
دومین همایش بین ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42443    1395/02/27   2016/05/16    
The Ricci flow as a geodesic on the manifold of Riemannian metrics
 
Journal of Contemporary Mathematical Analysis
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116890    1395/06/19   2016/09/09    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1252 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی