جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی سلامت معنوی در مراجعین به مراکز بهداشتی ی
the status of spiritual health in paitients referring to health centers
 زهرا جوهری-اشرف پیراسته-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64230    1396/06/01   2017/08/23    
فاکتورهای موثر بر رضایمندی از پزشکان در مراجعین به مراکز بهداشتی
factors affecting from physicians in clients of health centers
 زهرا جوهری-اشرف پیراسته-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64231    1396/06/01   2017/08/23    
الگوی فعالیت فیزیکی و فاکتورهای مرتبط با ان در کارکنان بر اساس مراحل تغییر و تیوری شناختی-اجتماعی
physical activity pattern and related factors among shahed employees based on stages change and social cognitive theory
 اشرف پیراسته- ناهید خلدی- زهرا جوهری-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64243    1396/06/01   2017/08/23    
اندازه گیری فعالیت جسمانی در سالمندان شرق تهران
Measure the physical activity status in older adult in estern Tehran
 ناهید خلدی- زهرا جوهری-کبری خاجوی
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری اموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64245    1396/06/01   2017/08/23    
اثر اتش روی جمعیت نماتدهای خاکزی در جنگل ابر شاهرود
fire effect on population of soil-inhabiting nematodes in clouds forest, shahrud, iran
 حمید رضا عبدوس، ایت اله سعیدی زاده
Indian Forester
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64237    1396/05/15   2017/08/06    
بررسی معلم اثربخش در اندیشه تربیتی فارابی و روسو و دلالت های تربیتی متاثر از ان
 امیدی، محمود؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ نجفی، حسن
تربیت معلم فکور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64246    1395/09/30   2016/12/20    
واکاوی کیفی راهکارهای تربیت فرهنگی زمینه ساز ظهور در برنامه‌های درسی دانشگاهی از دید متخصصان
 نجفی، حسن؛ سبحانی‌نژاد، مهدی؛ فقیهی، علی نقی
پژوهش های مهدوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64247    1395/06/30   2016/09/20    
بررسی نظریه شیخ احمد احسایی در مورد رجعت
 
پژوهش های مهدوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85198    1396/08/30   2017/11/21    
مقایسه کارایی فرمولاسیون های مختلف پلیمرهای زیستی در تثبیت خاک و مقاومت خاکدانه
Comparison of different polymer formulations on dust stabilization and aggregate stability
 داود نامدار خجسته، حسینعلی بهرامی، مهران کیانی راد
پژوهش های ابخیزداری- پژوهش و سازندگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64241    1395/01/01   2016/03/20    
MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO SALINITY UNDER HYDROPONIC CULTURE CONDITION (A CASE STUDY IN IRAN)
 مهدی عقیقی و حشمت امیدی
Applied Ecology and Environmental Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64402    1396/08/29   2017/11/20    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1252 از 1369    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13687

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی