جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نگاه بوم گرایانه به محتوای کتاب های ادبیات فارسی
The Ecocriticism view on the text of Persian literature books
 فریده داودی مقدم، ربابه قلی پور
بررسی موضوعی کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42827    1394/08/10   2015/11/01    
جستجوی کمال خودشناسی و ویژگی های هوش هیجانی در تعلیمات عرفانی مولانا
The Survay of self analysis and EQ in characteristic
 
کنگره بین المللی زبان و ادبیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42829    1395/07/15   2016/10/06    
اثرات عناصر سنگین سرب و مس بر جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
Effects of Some Heavy Metals (Copper and Lead) on pollen germination and tube growth of Some Cherry (Prunus avium) cultivars
 یاور شرفی
تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42833    1395/09/06   2016/11/26    
تاثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘
The Effects of Ethylene and 1-MCP on Storability of Pomegranate Fruit cv. ‘Malase Yosef Khani’
 اورنگ خادمی، سیدمحمد حسینی‌ملا، داریوش طالعی و عرفان سپهوند
تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43827    1396/06/01   2017/08/23    
اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب
Effects of Zinc Foliar Spray on Pollen Tube Growth in Pistils of Some Apple Cultivars Crosses
 سکینه فلاح معافی 1 و یاور شرفی 2
تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54060    1396/10/01   2017/12/22    
اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب
Effects of Zinc Foliar Spray on Pollen Tube Growth in Pistils of Some Apple Cultivars Crosses
 
تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158301    1396/09/20   2017/12/11    
سنتز نانو ساختارهای MnO2 به روش الکتروشیمی- هیدروترمال برای کاربرد در باطری روی- هوا
A hydrothermal-electrochemical synthesis of MnO2 nanostructures for Zn-Air application
 کبری طاهریان، محمد صفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42835    1395/08/27   2016/11/17    
هسته زایی، رشد و مشخصه یابی لایه نازک MNo2 لایه نشانی شده به روی ITO به روش الکتروشیمیایی
Nucleation, Growth, and Characterization of MnO2 Thin Films deposited by an Electrochemical Process on ITO
 کبری طاهریان، محمد صفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42839    1395/08/28   2016/11/18    
استفاده از امواج فراصوت در تهیه MNO2 مزوپر و برای کاربرد در پیل روی هوا
sonochemical sinthesis of mesoporous MnO2for Zinc -air battry aplication
 اباذر حاج نوروزی،محمدصفی رحمانی فر،پروین یعقوبی
دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43110    1395/08/27   2016/11/17    
ارزیابی سازمان‌ها بر اساس مدل تعالی EFQM با استفاده از منطق نوتروسوفیک (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)
Organizations Assessment Based on EFQM Excellence Model Using Neutrosophic Logic (Case Study: Iranian Banking Industry)
 
چشم انداز مدیریت صنعتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159397    1400/11/19   2022/02/08    
اولین صفحه...12611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1279 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی