جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A Multi-stage Stochastic Programming for Redesigning the Relief Logistics Network: A Real Case Study
 رضایی، خادمی زارع، بشیری، فخرزاد
9th International Conference on Information Management and Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84857    1396/07/17   2017/10/09    
Canola seed germination and seedling growth in response to saline condition and bio-priming
 Hojjat Ataei Somagh1 * Seyyed Mehdi Mousavi1 , Heshmat Omidi1 , Elnaz Mohammadian2 and Milad Hemmati
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84864    1396/11/28   2018/02/17    
Seed priming with bio-priming improves germination, stand establishment and salinity tolerance in Canola (Brassica napus L.) cultivar (Hayola 401)
 
Iranian Journal of Plant Physiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106289    1397/12/05   2019/02/24    
BIONOMICS AND LIFE HISTORY OF THE CITRUS LEAF ROLLER, ARCHIPS ROSANUS IN NATURAL AND LABORATORY CONDITIONS
 
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106426    1398/01/15   2019/04/04    
FIRST REPORT OF THE PREDATORY SPIDER, OXYOPES LINEATUS LATREILLE (ARANEA: OXYOPIDAE) FEEDING ON THE TOMATO LEAF MINER, TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)
 
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105878    1397/09/25   2018/12/16    
CHEMICAL COMPOSITION AND INSECTICIDAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF THE PEPPERMINT, MENTHA PIPERTIA ON THE MELON APHID, APHIS GOSSYPII
 Mehran Zamani Verdi, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvand Chegini
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84866    1396/09/10   2017/12/01    
تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
The Impact of Commonities and Religious Relationships, Historical Values on the Convergence between Iran and the Government of Central Asian Nations
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84893    1396/10/23   2018/01/13    
تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
The impact of religious , valuation, and historical ties and relation in the conver gence between Iran and the Central Asian nation – states
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84894    1396/10/23   2018/01/13    
تاریخ گذاری سوره لیل
Dating the Surah Al-Layl
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106403    1397/12/09   2019/02/28    
The elements of grammatical cohesion in the sermon of Fadak
 
International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
Endnote  XML  Paper ID : 116483    1398/02/06   2019/04/26    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1282 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی