جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله
Effect of Biofertilizer on Yield and Quality Characteristics of Fennel in Additive Intercropping with Prennial Alfalfa
 دستجرد، امینی دهقی، چایچی وبساق زاده
فن اوری تولیدات گیاهی
Endnote  XML  Paper ID : 85091    1396/01/30   2017/04/19    
The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel
 
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85097    1397/02/24   2018/05/14    
Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures
 
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85098    1397/02/24   2018/05/14    
A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran
 Nafiseh Nematshahi, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salam, Nosrat Rahmani
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85099    1397/02/24   2018/05/14    
Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L
 Seyedeh Zohreh Saderi, Parvaneh Abrishamchi, Ali Ganjeali, Tayebeh Radjabian, Nosrat Rahmani
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85101    1397/02/24   2018/05/14    
Investigation and Comparison of Saponin Contents in Different Populations of Achillea wilhelmsii C.Koch
 Azra Saboora, Maryam Amiri Rad, Tayebeh Radjabian, Ezat Asgarani
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85102    1397/02/24   2018/05/14    
Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel
 
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85523    1397/02/22   2018/05/12    
Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel
 
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85625    1397/02/24   2018/05/14    
بررسی اثر اشعه گاما بر مقدار روغن و کلروفیل در خرفه
Investigation of Gamma rays on oil and chlorophyll content, number of capsule and seed on the M2 generation of purslane (Portulaca oleracea)
 
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85145    1397/02/22   2018/05/12    
اثر غلظت های مختلف دی متیل سولفات بر خرفه
Effect of different concentrations of Dimethyl sulfate on Purslane (Portulaca oleracea)
 
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85146    1397/02/22   2018/05/12    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1283 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی