جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Wildcards - طبیعی و مصنوعی: ترکیب یک گروه از کارشناسان و TOPSIS فازی
Wildcards – natural and artificial: the combination of a panel of experts and Fuzzy TOPSIS
 محسن محمدی، محمدرحیم عیوضی ، جعفر سجادی
Foresight
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84891    1395/09/15   2016/12/05    
Relation between big five personality factos neuroticism, extraversion, agreeableness, openness, loyalty and marital adjustment
 رقیه موسوی
Foresight
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85025    1396/06/20   2017/09/11    
Enhanced ethanol production from sugarcane bagasse hydrolysate with high content of inhibitors by an adapted barnettozyma californica
 
Environmental Progress & Sustainable Energy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85349    1397/03/09   2018/05/30    
Xylan-hydrolyzing thermotolerant Candida tropicalis HNMA-1 for bioethanol production from sugarcane bagasse hydrolysate
 Hoda Nouri, Mehrdad Azin, Mir Latif Mousavi
Annals of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84895    1396/06/14   2017/09/05    
تحلیل عملکرد پروژه مبتنی بر ارزش کسب شده با رویکرد خاکستری جهت بهبود تصمیم گیری مدیران
 امین عشقی، سید میثم موسوی، وحید محققی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84897    1396/11/08   2018/01/28    
رویکرد تصمیم گیری گروهی فازی برای تعیین اهمیت معیارهای تشکیل دهنده شاخص عملکرد ریسک پروژه تحت شرایط عدم قطعیت
 امیر محمد حمزه، سید میثم موسوی
ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84902    1396/12/10   2018/03/01    
یک تابع فاصله برای محاسبه بر روی مجموعه های متناهی از فضاهای اقلیدسی
A Distance Function for Computing on Finite Subsets of Euclidean Spaces
 Hajar Ghahremani-Gol, Farzad Didehvar, Asadollah Razavi
Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84901    1396/12/24   2018/03/15    
The Explanation of Model of Consumers Responses to Brand Equity Based on Marketing Mix Efforts, Corporate Image and Brand Equity Relation (Case Study: Butane Industrial Company)
 
International Journal of Applied Business and Economic Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105897    1396/08/25   2017/11/16    
بازسازی کامل دهان بیمار 12 ساله مبتلا به اکتودرممال دیسپلازیا بوسیله پروتر پارسیل متحرک:ارایه یک مورد
Full Mouth Rehabilitation of a 12-year-old Patient with Hidrotic Ectodermal Dysplasia with Removable Partial Denture: a CASE Report
 مریم عظیمی زواره ای، احسان مرشدی، سید محمدرضا حکیمانه
Biomedical Journal of Scientific and Technical Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84985    1397/01/17   2018/04/06    
Development of an optimum mix design method for self-compacting concrete based on experimental results
 Alireza Habibi, Jian Ghomashi
Construction and Building Materials
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84906    1396/12/01   2018/02/20    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1284 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی