جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نوسانات جمعیت و مدیریت تلفیقی سوسک چوبخوار صنوبر، Melanophila picta (Col., Buprestidae) روی بید مجنون در محوطه دانشگاه شاهد، تهران
Population Fluctuations and Integrated Pest Management of the Metallic Wood-Boring Beetle, Melanophila picta (Col., Buprestidae) on the Willow Tree in Shahed University Campus
 
پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85240    1397/03/01   2018/05/22    
فراوانی نماتدهای رابدیتید در خاک مزارع خرم اباد، ایران
Abundance of rhabditid nematodes in agricultural soil of Khorramabad, Iran
 اذین وفا، ایت اله سعیدی زاده، عبدالامیر بستانی
Bioscience Biotechnology Research Communications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43880    1396/04/24   2017/07/15    
اثر تنش شوری، فسفر و محلول پاشی روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
 سمانه خلیلی، امیر بستانی، حشمت امیدی
اولین همایش شورورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84523    1396/09/01   2017/11/22    
اثر تنش شوری، نیتروژن بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
 زهرا همتی، امیر بستانی
اولین همایش شورورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84527    1396/09/01   2017/11/22    
استفاده از همدمای جذب در تعیین نیاز استاندارد فسفر در برخی خاکهای اهکی ایران
 
نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105891    1397/07/25   2018/10/17    
استفاده از همدمای جذب در تعیین شاخص های ظرفیت بافری در خاکهای اهکی ایران
 
نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105892    1397/08/22   2018/11/13    
تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرایط کم ابیاری درجنوب تهران
The effect of nitrification inhibitor on the performance of different barley varieties under deficit irrigation conditions in south of Tehran
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85414    1397/06/13   2018/09/04    
Effect of irrigation scheduling on some characteristics of Barley under water deficit conditions
 
Journal of Bioscience and Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105939    1397/09/29   2018/12/20    
بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای شیرین بیان
Effect of genotypes on morphological characteristics of Licorice under in vitro condition
 
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85425    1396/06/07   2017/08/29    
ارزیابی اثر نانواکسید اهن بر شاخص های جوانه زنی ریحان سبز ) Ocimum basilicum L. )
Evaluation of Effect of Iron Oxide on Green Cultivars (Ocimum basilicum L.)
 
همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85211    1397/07/28   2018/10/20    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1284 از 1302    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13016

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی