جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پیش بینی پتانسیل روانگرایی خاکها با استفاده از محاسبات نرم
Prediction of soil liquefaction potential using soft computing
 علی درخشانی-یاسمن جعفری اول
پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42984    1395/08/25   2016/11/15    
مطالعه ازمایشگاهی اثر شکل منحنی دانه بندی خاک های غیرچسبنده روی رفتار سه محوری خاک
experimental study of the effect of the grain size distribution curves shape of the triaxial behavior of the non-cohesive soils
 زینت جلیلوند، محمد حسن کرمی
پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43243    1395/08/26   2016/11/16    
بررسی چرایی ایجاد و علل گسترش ترکهای عمیق در زمین تحت الگوی منظم مطالعه موردی: منطقه مرزی مهران
 حمید رضا الهی - شهام اتش بند
پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84829    1395/08/25   2016/11/15    
Selecting project-critical path by a new interval type-2 fuzzy decision methodology based on MULTIMOORA, MOOSRA and TPOP methods
 Y. Dorfeshan, S. Meysam Mousavi, V. Mohagheghi, B. Vahdani
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85059    1397/02/05   2018/04/25    
A three level joint location-inventory problem with correlated demand, shortages and periodic review system: Robust meta-heuristics
 B. Vahdani, M. Soltani, M. Yazdani, S.M. Mousavi
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54025    1396/02/08   2017/04/28    
Solving a grey project selection scheduling using a simulated shuffled frog leaping algorithm
 
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43479    1395/12/26   2017/03/16    
Measurement errors in statistical process monitoring: A literature review
 Maleki, M.R., Amiri, A., and Castagliola, P.
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42985    1395/10/12   2017/01/01    
An accelerated Benders decomposition algorithm for reliable facility location problems in multi-echelon networks
 
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85314    1397/05/07   2018/07/29    
An overview on recent profile monitoring papers (2008–2018) based on conceptual classification scheme
 
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85773    1397/09/10   2018/12/01    
Risk-adjusted Bernoulli chart in multi-stage healthcare processes based on state-space model with a latent risk variable and dynamic probability control limits
 
Computers & Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106362    1397/12/24   2019/03/15    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1285 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی