جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید اهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری
Effect of Chitosan and Iron Oxide Nano Particles on Germination and Primary Growth Indices of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Salt Stress Conditions
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84667    1396/09/18   2017/12/09    
تاثیر نانو ذرات کیتوزان و نیترات پتاسیم بر جوانهزنی و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه کینوا (quinoa Chenopodiu
Effect of chitosan nanoparticles and potassium nitrate on germination and some morphophysiological characteristics Seeds of quinoa (quinoa Chenopodiu
 
پژوهش های بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95809    1397/09/05   2018/11/26    
اثر نانو ذره‌ی دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر بهبود جوانه‌زنی بذور سویا رقم ویلیامز تحت ازمون پیری تسریع شده
Effect of Silica Dioxide (SiO2) Nanoparticle on Improvement of Germination of Soybean Cultivar Williams under Accelerated Aging Pulmonary Disease
 
علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84525    1396/09/29   2017/12/20    
اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات کیفی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compound and potassium on some qualitative characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42283    1395/06/24   2016/09/14    
اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
The effect of foliar application of anti-transpiration compounds and potassium on some vegetative and reproductive characteristics of strawberry (cv. Camarosa) in hydropanics system
 مریم فرجی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42284    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of glucose foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42287    1395/06/24   2016/09/14    
اثر محلول پاشی برگی مونو پتاسیم فسفات بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
The effect of Mono-potassium phosphate foliar application on some characteristics quality and vegetative strawberry cultivar Camarosa
 مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی و داریوش طالعی
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42288    1395/06/24   2016/09/14    
مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روش های مختلف مصرف کودهای فسفره
Effect of sources and application method of phosphorus fertilizers on efficiency of Phosphorus uptake and some growth and Physiological characteristics of peach
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105883    1397/09/20   2018/12/11    
اثر فیلم های مختلف بسته بندی و پیش شستشو روی عمر قفسه ای قارچ تکمه ای
Effect of different packaging films and pre washing on the shelf life of button mushrooms
 
Indian Journal of Horticulture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85294    1397/05/05   2018/07/27    
تاثیر تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای
Agaricus bisporus
 
کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106032    1397/06/02   2018/08/24    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1285 از 1302    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13016

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی