جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Nonlinear sensitivity analysis of reinforced concrete frames
 Alireza Habibi, Hamid Moharrami
Finite Elements in Analysis and Design
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64341    1388/12/24   2010/03/15    
چالشهای ائین نامه ارتقا اعضای هیات علمی برای همترازسازی سنجش و ارزیابی بهره وری علمی پژوهشگران رشته موسیقی در ایران
The Challenges of the Regulations for the Promotion of Faculty Members for the Equated Comparison of the Assessment and Evaluation Process of Scientific Productivity of Music Researchers in Iran
 
پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی- پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116900    1398/03/29   2019/06/19    
Morphophysiological changes of Lippia citriodora L. plants to foliar application of polymeric biostimulants under cold stress
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64353    1396/08/27   2017/11/18    
Effect of biostimulants application on leaves and phytochemical traits of Mentha piperitha L. under farm conditions
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64354    1396/08/27   2017/11/18    
Morphological and phytochemical responses of Mentha piperitha L. to foliar application of biostimulants in greenhouse condition
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64355    1396/08/27   2017/11/18    
راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
Legal Strategies to Protect Public Properties
 حامد کرمی
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64356    1396/08/24   2017/11/15    
تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
The Analysis of Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran based on the nature of public property
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116813    1397/12/06   2019/02/25    
اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرات شورای نگهبان
The Authority of the Islamic Ruler in Converting the Penalty of Rajm (Stoning) with Regard to the Guardian Council’s Decisions
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116677    1394/12/01   2016/02/20    
تحلیل فقهی حقوقی شاخصه‌های عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
The Jurisprudential-Legal Analysis of indicators of Judicial Justice in the Constitution of the Islamic Republic of Iran
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137503    1398/08/01   2019/10/23    
The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
 
اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84803    1396/08/20   2017/11/11    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1286 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14350

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی