جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی پراوری گیاه ونوس حشره خوار از طریق کشت بافت
Evaluation of profiliration in Dionaea muscipula
 
دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105986    1397/08/03   2018/10/25    
مقایسه جابجایی و حفظ مرکزیت بعد ازاستفاده ازPathfileوR-pilot در کانالMB2 دندانهای مولر ماگزیلا بااستفاده ازCBCT
Canal Transportation and Centering after Using PathFile and R-Pilot in Mesiobuccal Canals of Maxillary Molars Using Cone-Beam Computed Tomography
 
Iranian Endodontic Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106054    1397/11/03   2019/01/23    
تاثیر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس در شرایط دیم و ابیاری تکمیلی
Effects of seed priming on Emergence and seed yield of lentil genotypes (Lens culinaris L.) under rainfed and supplemental irrigation conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85518    1397/06/14   2018/09/05    
A new development of an adaptive X-R control chart under a fuzzy environment
 
International Journal of Data Mining, Modelling and Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85469    1397/02/15   2018/05/05    
Optimal Performance of the Variable Sample Sizes Hotelling’s T2 Control Chart in the Presence of Measurement Errors
 
Quality Technology and Quantitative Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85306    1397/04/29   2018/07/20    
The Effect of Measurement Errors on the Performance of Variable Sample Size and Sampling Interval Xbar Control Chart
 Sabahno, H., Amiri, A.
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43941    1396/05/06   2017/07/28    
Performance of the Variable Parameters Xbar Control Chart in Presence of Measurement Errors
 
Journal of Testing and Evaluation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85239    1397/03/20   2018/06/10    
Evaluating the effect of measurement errors on the performance of the variable sampling intervals Hotellings T2 control charts
 
Quality and Reliability Engineering International
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85392    1397/09/10   2018/12/01    
تحقق مداری ویکسل نقطه کوانتومی
Circuit-level implementation of quantum-dot VCSELmonth
 محمد شکر پور، کامیار ثقفی، محسن جلالی، محمدحسن یاوری
Optical and Quantum Electronics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32102    1395/04/11   2016/07/01    
بکارگیری روش رقابت نش -استکلبرگ در تنظیم بارهای شبکه میکروگرید dc
Applying optimal Nash-Stackelberg game for load adjusting in DC microgrids
 
International Transactions on Electrical Energy Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95801    1397/09/01   2018/11/22    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1287 از 1302    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13016

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی