جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

knowledge and religion in molana ,s mahtnsnavi
 دکتر بتول مهدوی
اولین کنگره بین اللملی مولانا پژوهی و چهارمین کنگره بین اللملی زبان ، ادبیات و ارتباط فرهنگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42992    1395/09/15   2016/12/05    
تحلیل داستان پادشاه و کنیزک مثنوی مولانا بر اساس نظریه چند اوایی باختین
 شهلا خلیل اللهی - دکتر غفار برج ساز
اولین کنگره بین اللملی مولانا پژوهی و چهارمین کنگره بین اللملی زبان ، ادبیات و ارتباط فرهنگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42993    1395/09/15   2016/12/05    
بهبودی بارز در علایم اختلال شخصیت پارانوییدی بدنبال درمان اکنه با دندلیون
Priminent improvement in the signs of paranoid personality disorder following dandelion treatment in acne managment setting
 تاجماه ممبینی، محمد کمالی نژاد، رامتین اجتماعی، بابک اسعدپور
Fifth basic & clinical Neuroscience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42997    1395/09/17   2016/12/07    
ایمنوهیستوشیمی به عنوان یک وسیله کمکی در تشخیص تومورهای ادونتوژنیک
Immunohistochemistry as an adjunct tool in diagnosing the odontogenic tumors
 
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42999    1395/10/15   2017/01/04    
اثرات عصاره هیدروالکلی رازیانه بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
The effect of hydroalcholic extract of Foeniculum vulgar on serum alkaline phosphatase in male rats on a high fat diet
 الهام اسماعیل جماعت -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی -اشکان سنایی-الهام زاهدی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43137    1395/10/12   2017/01/01    
اثرات عصاره هیدروالکلی انیسون بر روی سطح انزیم الانین ترانس امیناز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
The effect of hydroalcoholic extract of Pampinella anisum seed on alanine transaminase of rats with high-fat diet
 زهرا نوروز پور -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43135    1395/10/15   2017/01/04    
اثرات عصاره هیدروالکلی سداب بر روی سطح انزیم الانین امینو ترانسفراز در موشهای با رژیم پر چرب
Effect of hydroalcoholic extract of Ruta graveolens on the serum alanine transaminase levels in hypercholesterolemic rats
  فاطمه باقر تاش -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43126    1395/10/15   2017/01/04    
اثرات عصاره هیدروالکلی زنیان بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
Effect of the hydro-alcoholic extract of Trachyspermum ammi on serum alkaline phosphatase activity in rats with high cholesterol diet
 ابراهیمی -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43128    1395/10/17   2017/01/06    
اثرات عصاره هیدروالکلی زنیان بر روی سطح انزیم ا لانین امینو ترانسفرازدر موشهای با رژیم غذایی پر چرب
Effect of Trachyspermum ammi hydroalcoholic extract on serum ALT enzyme activity in hypercholesterolemic rats
 محمد رضا خواجه وند خزایی -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43129    1395/11/15   2017/02/03    
اثرات عصاره هیدروالکلی سداب بر روی سطح انزیم الکالین فسفاتاز در موشهای با رژیم پر چرب
The Effect of Hydroalcoholic Extract of the Aerial Parts of Ruta graveolens on the Level of Alkaline Phosphatase in Serum of Rats on a High-cholesterol Diet
 ناهید معمار پور -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی-الهه دادبین پور
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43130    1395/10/15   2017/01/04    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1287 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی