جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

الزامات شکل گیری قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران از نظر بین المللی اسناد
“Requirements of the Formation of Electronic Contracts in Iranian Law in In Light of International Documents”
 
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137882    1396/11/30   2018/02/19    
The effect of personal characterstics of sales performance of Iran insurance sales representarive
 مصطفی قاضی زاده، حقیقت منفرد، بنی اسد
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43023    1395/04/15   2016/07/05    
A Comparison of Philosophical Bases and Educational Opinions of Al-Farabi and Rousseau
 Mohammad Hassan Mirzamohammadi,Rasul Mollaei,Ahmad Talie Fard ,Majid Bahrami,Mahmood Omidi
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64138    1396/02/25   2017/05/15    
Interdisciplinary Concept of strategic foresight in the trans – disciplinary of future studies : what is it and why does it matter?
 
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116826    1396/06/17   2017/09/08    
مبارزه با تروریسم: چالش ها و پاسخ ها
Combating Terrorism: Challenges and Responses
 
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85288    1397/04/26   2018/07/17    
Minimising the total cost of tardiness and overtime in a resumable capacitated job shop scheduling problem by using an efficient hybrid algorithm
 
International Journal of Industrial and Systems Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43755    1396/02/25   2017/05/15    
Fuzzy cause selecting control chart for monitoring multistage processes
 Peyman Soleymani and Amirhossein Amiri
International Journal of Industrial and Systems Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43022    1395/10/27   2017/01/16    
A Multi-commodity Pickup and Delivery Open-tour m-TSP Formulation for Bike Sharing Rebalancing Problem
 عرب زاد، شیرویه زاد، بشیری، توکلی مقدم، نجفی
International Journal of Industrial and Systems Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43314    1395/04/11   2016/07/01    
Sales Forecasting via Neural Networks and Regression Method and Determination of Marketing Strategy
 معصومه اسدبیگی
CoatingsTech
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43024    1395/09/30   2016/12/20    
ارتباط اپیدمیولوژیک مقاوم به ونکومایسین انتروکوک فسیم از منابع مختلف در اهواز ، ایران
Epidemiological linkage of vancomycin-resistant Enterococcus faecium from different sources in Ahwaz, Iran
 
CoatingsTech
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116718    1398/01/01   2019/03/21    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1289 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی