جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A New Analytical Methodology To Handle Time-Cost Trade-Off Problem With Considering Quality Under Interval-Valued Fuzzy Uncertainty
 
Technological and Economic Development of Economy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85468    1397/05/17   2018/08/08    
A new developed weighting method based on TOPSIS for decision makers in the group decision making process with interval type-2 fuzzy sets
 M.H. Haghighi, S.M. Mousavi, V. Mohagheghi
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84903    1396/11/18   2018/02/07    
مدل برنامه ریزی ریاضی فازی بازه ای نوع دوم برای مساله تبادل زمان-هزینه- کیفیت پروژه
 محمدحسین حقیقی، سید میثم موسوی، محسن رجب زاده
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84904    1396/11/19   2018/02/08    
رویکردی کاربردی با در نظر گرفتن هزینه بالقوه فقدان کیفیت برای مسیله موازنه زمان-هزینه تحت شرایط عدم قطعیت
 محمدحسین حقیقی، سید میثم موسوی
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53983    1396/02/15   2017/05/05    
رویکرد تصمیم گیری گروهی فازی برای تعیین اهمیت معیارهای تشکیل دهنده شاخص عملکرد ریسک پروژه تحت شرایط عدم قطعیت
 امیر محمد حمزه، سید میثم موسوی
ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84902    1396/12/10   2018/03/01    
توسعه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی با هدف تحلیل رفتار تصمیم گیران تحت شرایط عدم قطعیت
 
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85524    1397/06/22   2018/09/13    
ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از روش اختیار حقیقی تحت شرایط عدم قطعیت
 
یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85448    1397/02/12   2018/05/02    
مساله مکانیابی تخصیص رقابتی دوسطحی با در نظر گرفتن ترجیحات مشتری
 میرزایی، بشیری، شمس
14 امین کنفرانس مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84852    1396/11/18   2018/02/07    
مساله بهینه سازی یکپارچه مکان یابی و استقرار چند دوره ای برای اصلاح پیشگیرانه پوشش گیاهی و استقرار منابع مهار اتش
 تیموری، بشیری
14 امین کنفرانس مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84851    1396/11/18   2018/02/07    
تحلیل عملکرد پروژه مبتنی بر ارزش کسب شده با رویکرد خاکستری جهت بهبود تصمیم گیری مدیران
 امین عشقی، سید میثم موسوی، وحید محققی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84897    1396/11/08   2018/01/28    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1289 از 1302    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13016

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی