جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Morphophysiological changes of Lippia citriodora L. plants to foliar application of polymeric biostimulants under cold stress
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64353    1396/08/27   2017/11/18    
Effect of biostimulants application on leaves and phytochemical traits of Mentha piperitha L. under farm conditions
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64354    1396/08/27   2017/11/18    
Morphological and phytochemical responses of Mentha piperitha L. to foliar application of biostimulants in greenhouse condition
 
The 3rd World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64355    1396/08/27   2017/11/18    
راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
Legal Strategies to Protect Public Properties
 حامد کرمی
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64356    1396/08/24   2017/11/15    
تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
The Analysis of Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran based on the nature of public property
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116813    1397/12/06   2019/02/25    
اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرات شورای نگهبان
The Authority of the Islamic Ruler in Converting the Penalty of Rajm (Stoning) with Regard to the Guardian Council’s Decisions
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116677    1394/12/01   2016/02/20    
تحلیل فقهی حقوقی شاخصه‌های عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
The Jurisprudential-Legal Analysis of indicators of Judicial Justice in the Constitution of the Islamic Republic of Iran
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137503    1398/08/01   2019/10/23    
تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه
The Jurisprudential-Legal Analysis of The Guardian Councils Approaches about the payment of medical expenses Surplus to Blood-Money
 
دانش حقوق عمومی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137621    1399/03/31   2020/06/20    
The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
 
اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84803    1396/08/20   2017/11/11    
Evaluation of cardiac troponin I Response to Soccer game in Adolescent Male Soccer player
 
اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84804    1396/08/20   2017/11/11    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1290 از 1444    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14434

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی