جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل ازان
 حسین شمس شمیرانی، بشیری، مدرس یزدی
مطالعات مدیریت صنعتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64268    1396/03/01   2017/05/22    
ارایه چارچوبی یکپارچه جهت تشکیل سبد پروژه های سازمان با رویکرد تلفیقی بسط عملکرد کیفیت فازی و تکنیک های تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت
presents an integrated framework to form an organizations basket of projects Integrated approach to the development of fuzzy quality performance and decision techniques Uncertainty in terms of uncertainty
 
مطالعات مدیریت صنعتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158410    1398/10/11   2020/01/01    
تعیین مسیرهای بحرانی پروژه با یک رویکرد جدید ترکیبی مبتنی بر MULTI-MOORA و SWARA توسعه یافته و با تمرکز بر معیارهای زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و ایمنی در محیط فازی نوع-2 بازهای
Determining critical paths of projects by a new hybrid approach based on developed MULTIMOORA and SWARA methods under consideration of time, cost, quality, risk and safety criteria in an interval type-2 fuzzy environment
 
مطالعات مدیریت صنعتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169776    1401/04/22   2022/07/13    
designing the model for selecting rose export
 
Power
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43548    1396/02/06   2017/04/26    
system dynamics approach in business model generation
 
Power
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95789    1397/02/11   2018/05/01    
نقدی بر نقد: پاسخی بر نقد علم سنجی
A critique on the critique: responce to the critique of Scientometrics
 
فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106074    1395/07/10   2016/10/01    
پیش درامدی بر دیداری سازی اطلاعات مروری بر کتاب مصورسازی اطلاعات، مبانی و کاربردها
An introduction to visualization of information
 سعید اسدی
فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43454    1394/05/15   2015/08/06    
هم نویسندگی بر پایه ویکی نویسی، نقدی بر کتاب مقدمه ای بر علم اطلاعات و فناوری
Authorship based on Wikiwriting: a book review on Introduction to Information Science and Tecchnology
 سعید اسدی
فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85029    1396/05/15   2017/08/06    
تحلیل و مصور سازی روابط علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان
Guilan Province medical research network
 نرگس برجی زمیدانی و سعید اسدی
همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43462    1394/12/12   2016/03/02    
اثر الودگی صوتی بر فعالیت سیستم ایمنی
Effect of noise on immune system activity
 فا طمه حاجی قاسمی
همایش کشوری اموزش و خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43465    1395/12/07   2017/02/25    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1318 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی