جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تعیین مناسب ترین رنگ چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
Performance evaluation of LED light trap for hunting of Sesamia cretica
 
دومین همایش ملی دانش و فن اوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85537    1397/01/25   2018/04/14    
اسیب شناسی ادبی رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب
 
کنفرانس پنجمین همایش متن پژوهی ادبی سبک شناسی بلاغت نقد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85541    1397/02/23   2018/05/13    
اسیب شناسی ادبی از داستان های پایداری با تحلیل عناصر داستان رمان پانزدهمین نفر
 
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85544    1397/03/17   2018/06/07    
مقایسه الودگی و خسارت ژنوتیپ¬های مختلف پنبه نسبت به سفید¬بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرایط مزرعه در منطقه گرمسار
Comparison of the infestation and damage of different cotton genotypes to the cotton whitefly, Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) in field conditions in Garmsar region
 
پژوهش های پنبه ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85547    1397/05/06   2018/07/28    
بکارگیری میدان سرعت محلی در تابع سطح هم‌تراز در کاربرد بخش‌بندی کبد
Incorporating a local speed map in the levelset function; with applications in liver segmentation
 
2017 24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85549    1396/09/09   2017/11/30    
بخش بندی اتوماتیک طحال مبتنی بر مدل اناتومیکی و انطباق الگو
Automatic Segmentation of Spleen based on Anatomical Model and Template Matching
 
International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications (CISIA 2015)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85550    1394/04/07   2015/06/28    
اثر تراکم و محدودیت منبع بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در ذرت
Effect of density and source constraints on yield, yield components and remobilization of dry matter and nitrogen in corn
 
نهال و بذر- تخصصی شده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85552    1390/07/09   2011/10/01    
The improvememt of seed germination traits in canola (Brassica napus L.) as affected by saline and drought stress
 
International Journal of Agricultural Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85555    1390/07/10   2011/10/02    
broadly reactive aptamers targeting different genera of common organisms related to acuted bacterial meningitis
 
نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85557    1397/06/13   2018/09/04    
identification of novel outer membrane proteins of salmonella typhy as vaccine candidate by reverse vaccinology approach
 
نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85558    1397/06/13   2018/09/04    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1318 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی