جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کرانهای جدید برای عدد احاطه گر مستقل در گرافها
New bounds on the independence number of connected graphs
 
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85633    1397/06/27   2018/09/18    
احاطه گری یالی رنگین کمانی در گرافها
Rainbow edge domination numbers in graphs
 
Asian-European Journal of Mathematics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85640    1397/06/01   2018/08/23    
برنامه ریزی تعمیرات تجهیزات تولید و انتقال با در نظرگرفتن کلیدزنی انتقال و ترانسفورماتور شیف فاز
Generation and transmission equipment maintenance scheduling by transmission switching and phase shifting transformer
 
International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85706    1397/06/02   2018/08/24    
Fabrication and characterization of collagen–hydroxyapatite-based composite scaffolds containing doxycycline via freeze-casting method for bone tissue engineering
 
Journal of Biomaterials Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85768    1397/07/24   2018/10/16    
The Effect of Oral Administration of Hypericum Perforatum on Serum Glucose and Lipids, Hepatic Enzymes and Lipid Peroxidation in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
 
Galen Medical Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85591    1396/09/12   2017/12/03    
Daily consumption of caper fruit along with atorvastatin has synergistic effects in hyperlipidemic patients: Randomized clinical trial
 
Galen Medical Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116581    1398/03/12   2019/06/02    
Fractional order PID control of steam generator water level for nuclear steam supply systems
 
Nuclear Engineering and Design
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95848    1397/11/12   2019/02/01    
منابع سو گیری در پیمایش های انتخاباتی
Sources of bias in the electoral navigation
 
اولین همایش مطالعات پیمایشی وافکارسنجی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85598    1397/09/25   2018/12/16    
تاثیر کیفیت وب سایت های عرضه کننده خدمات گردشگری بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: اژانس های برتر مسافرتی ایران )
The Impact of Quality of Tourism Service Provider Websites on customer Loyalty
 
کنفرانس بین المللی علوم، تکنولوژی و مهندسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85600    1397/07/12   2018/10/04    
تنوع ژنتیکی، ساختار ژنتیکی توده های بومی وارقام اصلاح شده گلرنگ با استفاده از نشانگر های کارکردی و تصادفی
Genetic diversity and population structure analysis of landrace and improved safflower (Cartamus tinctorious L.) germplasm using arbitrary functional gene-based molecular markers
 
Biotechnology and Biotechnological Equipment
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85606    1397/06/04   2018/08/26    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1321 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی