جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی تنوع و جوانه زنی در برخی از سنبلک های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
Evaluation of genetic diversity and germination of some muscari neglectum from central part of iran
 
دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105958    1397/08/03   2018/10/25    
تاثیر کند کننده رشد تری¬نگزاپک-اتیل و میکوریزا بر کیفیت چمنی دو رقم فستوکا (Festuca arundinaceae) تحت تنش ترافیک
Application of mycorrhiza and trinexapac-ethyl on two Festuca arundinacea establishment under traffic stress
 
دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105959    1397/08/03   2018/10/25    
ارزیابی پراوری گیاه ونوس حشره خوار از طریق کشت بافت
Evaluation of profiliration in Dionaea muscipula
 
دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105986    1397/08/03   2018/10/25    
تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی
Explanation Athelete’s Psychological Health Dimensions Based on Cognitive Emotion Regulation Styles
 
پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105969    1397/06/01   2018/08/23    
تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی
 
پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106398    1397/04/01   2018/06/22    
پیشنهاد ساختار فانوی جدید جهت کاربرد در سوییچینگ نوری
The Proposal of New Fano Structure for Optical Switching Applications
 
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105973    1397/02/18   2018/05/08    
فانو سوییچ نوری مبتنی بر بلور فوتونی بهبود یافته
Improved Fano All Optical Switch based on Photonic Crystal Slabs
 
بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105974    1396/11/12   2018/02/01    
بهبود رفتار غیر خطی سیستم توربین گازی V94.2 با کنترلر هوشمند
---
 
کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105975    1397/07/20   2018/10/12    
بهینه سازی نیروگاه توربین گازی یزد بر اساس تحلیل اگزرژی توسط الگوریتم ازدحام ذرات
--------
 
کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105976    1397/07/20   2018/10/12    
In vitro callus induction in various seedling explants of Haplophyllum virgatum Var. virgatum
 
7th National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105977    1397/02/22   2018/05/12    
اولین صفحه...13151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1321 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی