جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کاهش غذا و درمان بیماریها از منظر ابن سینا؛ ارایه شواهد جدید در مورد مطالعات حیوانی و بالینی در مورد نقش مواد غذایی در کاهش التهاب و درمان درد سیاتیک حاد در پزشکی مدرن
Food reduction and diseases treatment from the perspective of Avicenna; Presenting new evidence of animal and clinical study on the role of food in reducing inflammation and treatment of sub-acute sciatic pain in modern medicine
 
the international conference of unani medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85002    1396/12/09   2018/02/28    
از منابع طب سنتی تا یافته های علمی نوین
From manuscript of Persian medicine to new scientific evidence
 
the international conference of unani medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85003    1396/12/09   2018/02/28    
شربت زوفا (Nepeta bracteata Benth) برای کاهش رینیت الرژیک
Zofa (Nepeta bracteata Benth.) syrup for alleviating allergic rhinitis
 
the international conference of unani medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85005    1396/12/09   2018/02/28    
مراقبت معنوی اسلامی با توجه به پزشکی فارسی: نقش در بهبود سلامت
Islamic spiritual care according to Persian Medicine: The role in health improvement
 
the international conference of unani medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85006    1396/12/09   2018/02/28    
اخلاق و معنویت در کتاب المعالجة البقرتیه تهیه شده توسط ابوالحسن طبری
Ethics and Spirituality in the Book of al-Mualajat al-Buqratiyyah compiled by Abolhassan al-Tabari
 
the international conference of unani medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85007    1396/12/09   2018/02/28    
شدت رنگ خاکستری در سی تی و سی تی کون بیم در ارزیالی اطالاعت مفید است
can gray values derived from ct and cone beam ct estimate new vivo study
 فرشید بسطامی-شهریار شهاب-اذین پارسا-فاظمه مشهدی عباس-محمد هادی نوری-مهشید نامداری-حمید رضا عظیمی-توحید رفیعی-فرحناز فهیمی پور-مجید صالحی-
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84957    1397/02/02   2018/04/22    
A gravitation-based link prediction approach in social networks
 بسطامی مه ابادی تقی زاده
Swarm and Evolutionary Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84967    1396/12/12   2018/03/03    
اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
Effect of probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae on hemolytic activity and expression of alpha-hemolysin in Staphylococcus aureus
 نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84969    1396/11/11   2018/01/31    
مطالعه تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی روبیا بر اسینتوباکتر مومانی
Study on Antimicrobial effects of methanolic and aquatiextracts of Rubia tinctroum leaves on Acinetobacter baumanniic
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85154    1396/11/12   2018/02/01    
تعیین میزان ابدوستی اسید های امینه در ناحیه ثابت زنجیره های سبک IgG انسان
Determination of amino acids hydrophilicity in constant region of human IgG light chains
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85503    1396/11/11   2018/01/31    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1333 از 1455    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14547

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی