جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارتقا خودکارامدی جنسی زنان باردار در دوران بارداری با اموزش به روش پلیسیت
promotion of sexual self-eficacy of women during pregnancy with PLISSIT Model
 
2sth Community Medicine Congress on Non Communicable Diseases Prevention and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106296    1397/11/27   2019/02/16    
بررسی و تحلیل وضع موجود و مطلوب برنامه درسی درس روش های تحقیق در نظام دانشگاهی کشور
Study and Analysis of the Existing and Desirable Curriculum of Research Methods Lesson in Academic System of Iran
 
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106347    1397/12/25   2019/03/16    
تحلیل و تبیین مبانی و الگوهای برنامه درسی میان رشته ای نظام دانشگاهی کشور در راستای ارتقا جایگاه علمی در جهان
Analysis and Explanation of Principles and Models of Interdisciplinary Curriculum in Ian’s Academic System in order to Develop the Scientific Status in the World
 
سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106348    1397/11/25   2019/02/14    
شناسایی و تحلیل موانع اجرایی ارائه اموزش مجازی در نظام دانشگاهی ایران
Identifying and Analyzing the Barriers to Executing Virtual Education in Irans Academic System
 
اولین کنفرانس ملی یافته های نوین حوزه یاددهی و یادگیری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106349    1397/12/08   2019/02/27    
SOLVING CONSTRUCTION PROJECT SELECTION PROBLEM BY A NEW UNCERTAIN WEIGHTING AND RANKING BASED ON COMPROMISE SOLUTION WITH LINEAR ASSIGNMENT APPROACH
 
Journal of Civil Engineering and Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106355    1397/12/10   2019/03/01    
اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای
Effect of Phosphorus Solubility Stress on Some Growth and Functional Traits of Strawberry in Greenhouse Culture
 
اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106358    1397/12/10   2019/03/01    
تاثیر سطوح مختلف ابیاری بر برخی خصوصیات رشدی، کمی و کیفی هلو رقم رد تاپ
effect of different irrigation ratio on the growth characteristics of peach (Red Top cultivar)
 
اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106360    1397/12/10   2019/03/01    
بررسی تاثیر قارچ و کیسه در کشت ریشه منقسم بر برخی صفات رشدی و کیفی میوه هلو رقم رد تاپ
Effect of fungi and bag in spilit root on the growth, yield and quality of peach var red top
 
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106361    1397/12/15   2019/03/06    
بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی منوپتاسیم فسفات بر صفات توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک
Investigating Different Levels of Monopatassium Phosphate Solubility on Some Vegetative, Functional and Strawberry Traits in Hydroponic Culture
 
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106359    1397/12/15   2019/03/06    
نقش نفت در توسعه اجتماعی ایران پساز انقلاب اسلامی از دیدگاه اساتید و متخصصان
 
کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106363    1397/09/11   2018/12/02    
اولین صفحه...13161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1332 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی