جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی کارایی هفت نوع حشره کش در فرمولاسیون طعمه مسموم جهت کنترل حشرات بالغ ملخ مراکشی در شرایط ازمایشگاه
Management of the Moroccan Locust, Dociostaurus maroccanus (Thunberg) with poisoned baits in laberatory conditions
 سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی و ارش محمدی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43901    1395/12/19   2017/03/09    
بررسی استفاده سموم تدخینی در کنترل سفیدبالک گلخانه در گلخانه
Study of fumigant insecticides to control of whitefly in greenhouse
 اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43902    1395/12/19   2017/03/09    
بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه ای
Study of fumigant insecticides to control of the twoـ spotted mite, Tetranychus urticae in greenhouse
 اسماعیل ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، امیر حسین طورانی و علیرضا رضازاده
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43903    1395/12/19   2017/03/09    
بازاریابی ویروسی، پیش شرط ها و پیامدهای ان
 دکتر قاضی زاده ، سمانه تاجیک ،معبود عباسزاده
کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43610    1395/11/01   2017/01/20    
اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی غیرمستقیم میخک
The effect of plant growth regulators on indirect generation of carnation (Dianthus caryophyllus)
 کرمعلی-فتوکیان-ازادی
International symposium on wild flowers and native ornamental plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43613    1396/02/11   2017/05/01    
تنوع ژنتیکی موسکاری های جمع اوری شده از مناطق مرکزی ایران
Genetic diversity of some Muscari neglectum collected in central area of IRAN
 نرجس لباف، امیر محمد ناجی، علی خالقی
International symposium on wild flowers and native ornamental plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43628    1396/02/13   2017/05/03    
اثر محلول پاشی اسید هیومیک و رژیمهای مختلف ابیاری بر برخی صفات کمی و کیفی توده-های زیره سبز (Cuminum cyminum L. )
Effect of foliar application of humic acid
 امین محمدی-امینی-فتوکیان
هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43614    1395/12/15   2017/03/05    
اثر کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزا عملکرد توده¬های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم¬های مختلف ابیاری
application of humic acid
 امین محمدی-امینی-فتوکیان
هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43615    1395/12/15   2017/03/05    
شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های گورکانیان هند
Identification and classification of the existing animal motifs in Indian Timurids’ carpets
 رضوان احمدی پیام- محسن مراثی
مطالعات شبه قاره
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43621    1395/12/01   2017/02/19    
Regular Exercise or Food Restriction, Which is Better in the Event of Heart Failure? An Approach to Oxidative Stress and Angiogenesis
 1Fatemeh Moradi, 1Alireza Imani, 1Abbas Shakoori, 2,3Mohammad Reza Vaez Mahdavi, 4Saman Mehrabi , 5Mohammad Molazem, 1Marjan Aghajani, 1Mahdieh Faghihi*
Annals of Applied Sport Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43625    1395/08/28   2016/11/18    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1332 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی