جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم
Discourse reading of the Islamic Resistance in the second step statement
 
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان- نامه علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169650    1400/10/01   2021/12/22    
افزایش ارتفاع ریج ماندیبل به روش ساندویچ بدون فیکساسیون
Mandibular ridghe augmentation with sandwich technique without fixation
 حمید رضا عظیمی
12th asian congress on oral&maxillofacial surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43601    1395/08/19   2016/11/09    
filamentous hemagglutinin adhesin fhab limits a.baumannii biofilm formation
 علیپور
Frontiers in Bioscience-Elite
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43603    1395/12/11   2017/03/01    
شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی منطقه قایم شهر
 امیر حسن طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43604    1395/12/05   2017/02/23    
شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی منطقه قایم شهر
 امیرحسین طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43605    1395/12/05   2017/02/23    
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فراوانی جمعیت سپردار سفید، Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti در باغ های کیوی
 امیرحسین طورانی و حبیب عباسی پور
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43606    1395/12/05   2017/02/23    
اثر حشره کشی اسانس اقطیSambucus ebulus L. روی حشرات کامل مگس مینوز سبزیجات، Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae) در شرایط گلخانه ای
 امیرحسین طورانی، انیس ابوطالبیان، حبیب عباسی پور و فهیمه رستگار
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43607    1395/12/05   2017/02/23    
اثر حشره‌کشی اسانس گیاه زنیان .Carum copticum L و بادرشبوDracocephalum moldavica L. روی شپشه ارد، Tribolium confusum Duval و شپشه برنج، Sitophilus oryzae (L.)
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، فهیمه رستگار و انیس ابوطالبیان
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43608    1395/12/05   2017/02/23    
بررسی واکنش های رفتاری سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicusبه ترکیبات فرار حشرات هم گونه و گیاهان میزبان در شرایط ازمایشگاهی
 محدثه افراخته، حبیب عباسی پور، کاظم محمدپور و علیرضا عسکریان زاده
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43609    1395/12/05   2017/02/23    
کنترل پورههای ملخ مراکشی، Dociostaurus maroccanus با استفاده از نوارهای چسبنده در مناطق طارم زنجان
Management of the Moroccan Locust, Dociostaurus maroccanus (Thunberg) with sticky tape in Tarom region of Zanjan
 سعید حیدری، علیرضا عسکریان زاده و جابر کریمی
دومین همایش ملی پایش و پیش اگاهی در گیاهپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43900    1395/12/19   2017/03/09    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1331 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی