جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

معرفی روش جدید برای سینوس لیفت ونصب ایمپلنت
New Technique For Sinus Lift And Alveolar Ridge Augmentation
 
17th intrrnational congressof iranian society of oral and maxillofacial surgeons
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106306    1397/11/30   2019/02/19    
تحلیل رابطه اموزش و پژوهش حوزه های بین رشته ای و تاثیرگذاری دانشگاه بر جامعه: شیوه ها، ضرورتها و راهکارها
Analysis of the relationship between education and research in interdisciplinary fields and the impact of the university on society: practices, necessities and solutions
 
اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورتها، مبانی و راهکارها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106308    1397/11/29   2019/02/18    
حذف کمبود یا بیش بود ولتاژ در شبکه های قدرت توسط بازیاب دینامیکی ولتاژ با روش سویچ زنی کنترل تک سیکلی
 
کنفرانس بین المللی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106326    1397/08/02   2018/10/24    
دینامیک شبه ذره در یک ابرشاره فرمی در مواجهه با گردابه های کوانتومی
Quasiparticle dynamics in a Fermi superfluid subjected to quantum vortices
 
چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106328    1397/12/07   2019/02/26    
اینده انقلاب اسلامی در اندیشه و بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری
 
کنفرانس ملی انقلاب اسلامی : کار امدی ، فرصت ها و چالش ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106333    1397/12/07   2019/02/26    
مولفه های مدل مطلوب اینده نگاری راهبردی در حوزه ژئو پلیتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری
 
چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مد ظلله العالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106336    1397/10/11   2019/01/01    
تبیین نقش برنامه درسی دوره متوسطه نظام اموزشی کشور در تربیت جنسی
The Role of Secondary Educational System Curriculum in Teenagers Sexual Education
 
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106337    1397/12/05   2019/02/24    
ارتقا خودکارامدی جنسی زنان باردار در دوران بارداری با اموزش به روش پلیسیت
promotion of sexual self-eficacy of women during pregnancy with PLISSIT Model
 
2sth Community Medicine Congress on Non Communicable Diseases Prevention and Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106296    1397/11/27   2019/02/16    
بررسی و تحلیل وضع موجود و مطلوب برنامه درسی درس روش های تحقیق در نظام دانشگاهی کشور
Study and Analysis of the Existing and Desirable Curriculum of Research Methods Lesson in Academic System of Iran
 
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106347    1397/12/25   2019/03/16    
تحلیل و تبیین مبانی و الگوهای برنامه درسی میان رشته ای نظام دانشگاهی کشور در راستای ارتقا جایگاه علمی در جهان
Analysis and Explanation of Principles and Models of Interdisciplinary Curriculum in Ian’s Academic System in order to Develop the Scientific Status in the World
 
سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106348    1397/11/25   2019/02/14    
اولین صفحه...13151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1331 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13336

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی