جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارایه یک روش اجزای محدود تطابقی جدید برای کاهش خطای حل با افزودن درجه تابع تقریب بدون افزایش گره
A new adaptive finite element method for error reduction using higher order polynomial interpolation function without additional nodes
 پوریا مظاهری فرد، حمید مسلمی
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54016    1396/01/31   2017/04/20    
اصلاح شبکه در مسایل 3 بعدی شکل گیری و رشد ترک با استفاده از ترکیب مکانیک خرابی پیوسته و روش اجزا محدود بسط یافته
Mesh refinement in crack initiation and propagation using combined continuum damage mechanics and adaptive finite element metho
 مهیار کاظمیان، حمید مسلمی، مهدی شریفی
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54017    1396/01/31   2017/04/20    
انالیز مسایل رشد ترک به روش گام به گام با افزودن تدریجی المانهای چسبنده همراه با کنترل تطابقی اندازه المان چسبنده
Step by step crack propagation analysis by adding cohesive elements gradually and adaptive control of cohesive element size
 هاشم شهاب لواسانی، حمید مسلمی
دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54014    1396/01/31   2017/04/20    
تحلیل و مصورسازی همکاری های علمی پژوهشگاههای علوم انسانی کشور
Analysis and visualization of collaboration among Iranian research institutes for humanities
 سعید اسدی و نازنین فرعونی شمیلی
مطالعات دانش شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43593    1395/02/15   2016/05/04    
مطالعه علم سنجی جایگاه کشورهای خاورمیانه در جغرافیای سیاسی اطلاعات
Scientometric Analysis of Middle East Countries in Information Geopolitics
 
مطالعات دانش شناسی
Endnote  XML  Paper ID : 106368    1396/11/15   2018/02/04    
A review of agent-based modeling (ABM) concepts and some of its main applications in management science
 
Iranian Journal of Management Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95792    1397/08/13   2018/11/04    
desighning mathmatical model for allocating budget to university research
 سعید صفری، احمد سرداری - حسین سبزیان
Iranian Journal of Management Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10182    1391/04/15   2012/07/05    
اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده باکتری E.coli o157:H7 به صورت زیرجلدی در حیوان مدل
 نسیم ارشدی -سیدلطیف موسوی گرگری-جعفرامانی-شهرام نظریان
کنگره پژوهش و نواوری در زیس فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43597    1396/02/07   2017/04/27    
طراحی و اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور : یک مطالعه موردی
Design and validation of criteria and indicators to evaluate the quality of the secondary school curriculum: A case study
 علی کشاورززاده ، محسن فرمهینی فراهانی
پژوهش های کیفی در برنامه درسی=پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43598    1396/01/19   2017/04/08    
علم دینی از مقام نظر تا عمل؛ تحلیل گفتمان دیدگاه ایت الله جوادی املی درباره ضرورت و کیفیت تولید علم دینی
 
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان- نامه علوم اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137552    1398/12/12   2020/03/02    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1330 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی