جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Food deprivation and social inequality may lead to oxidative damage: a study on the preventive role of melatonin in the male rat reproductive system
 
Reproduction, Fertility and Development
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85156    1393/11/27   2015/02/16    
تحلیل حقوقی اقدام های نظامی دولت ج. ا. ایران در مقابله با تروریسم در سوریه و عراق
Legal Analysis of the Use of Force by Government of Iran against Terrorism in Syria and Iraq
 
راهبرد دفاعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85158    1396/05/01   2017/07/23    
نقض حقوق بین الملل بشردوستانه در سرزمین های اشغالی فلسطین
Violation of International Humanitarian Law in the Occupied Territories of Palestine
 
همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84793    1383/07/01   2004/09/22    
حساسیت نظری کنش گران رشته های دانشگاهی مطالعات زنان دردهه 90با تاکید بر تحولات سیاسی این دهه در ایران
 
رشته مطالعات زنان : افق ها ،رهیافتها و راهکارها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85160    1396/12/20   2018/03/11    
مقایسه احساس امنیت اجتماعی در محلات نوساز و قدیمی ساز اران
 
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85162    1397/02/11   2018/05/01    
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی
 
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85163    1397/02/20   2018/05/10    
فضای کالبدی و احساس امنیت اجتماعی در محلات کاشان
 
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85164    1397/02/11   2018/05/01    
تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری
 
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85692    1397/02/27   2018/05/17    
بررسی اثر ضد قارچی اسانس گل سرخ و دهانشویه مرکب (حاوی سرکه انگور و اسانس گل سرخ) بر کاندیدا البیکنس، کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا پاراپسیلوزیس
Investigation of the Antifungal Effect of Rosa Damascena Essential Oil and Mixed Mouthwash (Grape Vinegar and Rosa Damascena essential oil) Against Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis and Candida glabrata
 
پزشکی بالینی ابن سینا =Avicenna Journal of Clinical Medicine - مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137189    1398/09/02   2019/11/23    
موانع مربوط به جایگاه دانشگاهیان در ورزش
 
جایگاه دانشگاهیان در ورزش ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85165    1391/04/19   2012/07/09    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1335 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی