جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تحلیل مهارت خوداگاهی و مولفه های هوش هیجانی در مثنوی مولوی
Analysis
 فریده داودی مقدم - طاهره اختری
سومین همایش متن پژوهی ادبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43654    1396/02/26   2017/05/16    
Abundance of rhabditid nematodes in agricultural soil of Khorramabad, Iran
 اذین وفا، ایت اله سعیدی زاده، عبدالامیر بستانی
Bioscience Biotechnology Research Communications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43880    1396/04/24   2017/07/15    
بررسی عددی میزان ارتیفکت مربوط به شش دستگاه CBCT در ریشه دندانهای پر شده توسط گوتا و سیلر AH26
Quantitative Comparison of the Artifact of Six Cone-Beam Computed Tomography Systems in Endodontically Treated Teeth with Gutta Percha and AH26
 
Bioscience Biotechnology Research Communications
Endnote  XML  Paper ID : 148161    1399/10/06   2020/12/26    
تاثیر پیش تیمار با محرکهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه شنبلیله تحت تنش شوری طبیعی
 سید مهدی موسوی موسوی ، حشمت امیدی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42289    1395/05/11   2016/08/01    
بررسی تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی ناشی از پلیاتیلنگلیکول بر شاخصهای رشدی و جوانهزنی بذر (Brassica napus) کلزا
 نمزادی، جعفری، موسوی، امیدی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42290    1395/06/11   2016/09/01    
Investigation of Socio-Economic Foundations of Education
 
International Journal of Economic Perspectives
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85574    1396/02/21   2017/05/11    
Effect of Salinity (NaCl) stress on germination and early seedling growth of three medicinal plant species
 فاطمه بینا، عبدالامیر بستانی
Advancements in Life Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84876    1396/02/11   2017/05/01    
بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
The effects of 8 weeks of endurance exercise training on IL-10 level and body composition of sedentary overweight women.
 الهام شفیعی راد، امین عیسی نژاد، اسماعیل نصیری
نهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43658    1394/12/20   2016/03/10    
A Process-Independent and Highly Linear DCO for Crowded Heterogeneous IoT Devices in 65-nm CMOS
 جواد گرجی و محمد باقر غزنوی قوشچی
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43851    1396/04/05   2017/06/26    
ساختارهای فوق-کم توان و پر سرعت MCML و MTCML با قابلیت انعطاف پذیری در PDPو TPD برای کاربردهای با سیم و بی سیم
PDP and TPD Flexible MCML and MTCML Ultralow-Power and High-Speed Structures for Wireless and Wireline Applications
 
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137717    1399/03/26   2020/06/15    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1336 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی