جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Healing of Extraction Sockets and Augmented Alveolar Defects Following 1-Year Treatment With Bisphosphonate
 
The Journal of Craniofacial Surgery
Endnote  XML  Paper ID : 85190    1391/10/12   2013/01/01    
واکاوی معیارهای معلمی در اندیشه مربیان بزرگ ایران
 
چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85202    1397/02/18   2018/05/08    
یادگیری ترکیبی الگویی نوین بومی سازی شده در توسعه حرفه ای معلمان
Blended Learning, Innovative Localized Pattern in Professional Development of Teachers
 
چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85433    1397/02/18   2018/05/08    
بررسی تطبیقی شایستگی حرفه ای معلمان در نظام تربیت معلم در کشورهای ژاپن، المان و ایران
Comparative Study of Professional Teacher Competency in Teacher Education System in Japan, Germany and Iran
 
چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85434    1397/02/18   2018/05/08    
بررسی تحلیل ضرورت و ماهیت میان رشته ای بودن برنامه های درسی در نظام تربیت معلم
Analysis the Necessity and nature of Interdisciplinary Curriculum in Teacher Training System
 
چهارمین همایش ملی تربیت معلم ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105872    1397/02/18   2018/05/08    
Distribution of Class I Integron among Isolates of Acinetobacter baumannii Recoverd from Burn Patients
 
Journal of Medical Bacteriology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8576    1392/09/25   2013/12/16    
بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتری و سمیت نانو سیلور
An In vitro Assessment of Antimicrobial and Cytotoxic Effects of Nanosilver
 
Journal of Medical Bacteriology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8361    1391/10/10   2012/12/30    
Estimation of P-multipliers for laterally loaded pile groups in clay and sand
 
Ships and Offshore Structures
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85279    1397/04/20   2018/07/11    
فرمولبندی جدید ضرائب کاهش برای گروههای شمع تحت بارگذاری جانبی از طریق تکنیک مدل درختی
New formulation of reduction factors for pile groups under lateral loading through Model Tree technique
 
Ships and Offshore Structures
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137218    1398/10/08   2019/12/29    
تاثیر نانوذرکونیا مخلوط شده با یونیومر شیشه‌ای بر تکثیر سلولهای اپیتلیال و مولکولهای چسب
The effect of nanozirconia mixed with glass-ionomer on proliferation of epithelial cells and adhesive molecules
 
Journal of Periodontology & Implant Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137198    1391/05/11   2012/08/01    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1337 از 1435    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14347

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی