جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی سالیتون های یون صوتی متراکم و رقیق در پلاسمای چند جزئی با یون های منفی
Investigation of ion-acoustic compressive and rarefactive solitons in multicomponent plasma with negative ions
 
فیزیک کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106365    1396/11/11   2018/01/31    
روشی ترکیبی برای تشخیص ناهنجاری با استفاده درخت تصمیم و ماشید پشتیبان
Hybrid Anomaly Detection Using Decision Tree and Support Vector Machine
 
International Journal of Electrical, Electronic and Communication Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106051    1397/04/31   2018/07/22    
ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2
 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106057    1397/11/03   2019/01/23    
نمودار کنترلی ریسک‌ تعدیل‌شده‌ی مبتنی بر باقیمانده‌ی استاندارد رگرسیون شکست تسریع یافته برای پایش زمان بقای بیماران جراحی قلب با در نظر گرفتن گرو‌ه‌های جراحان
 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106058    1397/11/03   2019/01/23    
اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل‌ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی‌های ترتیبی جراحی
 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106059    1397/11/03   2019/01/23    
خوشه بندی فازی بازارهای سهام اسیا و اوقیانوسیه بر اساس مدل گارچ
GARCH model-based fuzzy clustering of Asian and Oceania stock markets
 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116484    1397/11/03   2019/01/23    
Prevalence of Obesity and Risk of Obstructive Sleep Apnea among People with Type II Diabetes Mellitus
 
Journal of Sleep Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106060    1397/09/20   2018/12/11    
Fuzzy resource-constrained project scheduling with multiple routes: A heuristic solution
 
Automation in Construction
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106062    1397/10/30   2019/01/20    
رمزپردازی نگاره معراج پیامبر(ص) در فالنامه تهماسبی به روش ایکونولوژی اروین پانوفسکی
decoding the image of the Prophet Muhammad (pbuh) in the tamaspi letter of omen by the Erwin Panovsky icononology method
 
پیکره
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106068    1394/10/13   2016/01/03    
تحلیل علم سنجی مشارکت علمی ایران در اگریس
A Scientometric Analysis on documents associated with Iran in AGRIS
 
12th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and the 17th COLLNET Meeting 2016 12-15th December 2016,Nancy, F
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106072    1396/09/24   2017/12/15    
اولین صفحه...13211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1339 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی