جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Damage evaluation of the citrus leaf miner, Phyllocnistis citrella on different citrus cultivars in the north of Iran
 alil Eshaghi sani, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Behnam Amiri
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54002    1396/06/11   2017/09/02    
Temperature dependence of the functional response of the common green lacewing, Chrysoperla carnea on the black citrus aphid, Toxoptera aurantii and the green citrus aphid, Aphis spiraecola
  Amir Hossein Toorani, Jalil Eshaghi sani, Habib Abbasipour, Behnam Amiri and Saeid Heydari
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54003    1396/06/11   2017/09/02    
Crop loss assessment of tomato leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Hamedan province
 Elahe Rostami, Hossein Madadi, Habib Abbasipour and Hossein Allahyari
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54004    1396/06/11   2017/09/02    
فناوری گراوسیس راه حلی هیدرولوژیکی برای کنترل پدیده بیابان زایی و گردو غبار
 حبیب عابدی باباحیدری، روح ا.. فتاحی، داود نامدار خجسته، زهرا صمیمی شلمزاری
دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54006    1396/04/20   2017/07/11    
ریزازدیادی و انطباق گیاهچههای ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanziبا محیط برون شیشه ای به کمک قارچ میکوریزا
Micro Propagation and Adaptation of Seedlings Natanzi Pear (Pyrus communis cv. natanzi) with Mycorrhizal Infection
 عظیمه حاجی صادقیان، ایمان روح اللهی، زهرا کهریزی، عبدالله هاشمی، ایت الله رضایی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54019    1396/06/16   2017/09/07    
تعیین دز مناسب اشعه گاما در خرفه به منظور القا جهش مصنوعی
Determination of Suitable Dose of Gamma Rays on Purslane (Portulaca Oleracea L.) for Induced Mutation
 
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54011    1396/06/13   2017/09/04    
بررسی خواص انتی اکسیدانی، میزان اسید اسکوربیک و فنل کل در نسترن زرد ایرانی و نسترن معمولی جمع اوری شده از اذربایجان غربی
Antioxidant activity, total polyphenol and ascorbic acid contents of Persian yellow rose and dog-rose collected from West Azarbaijan province-Iran
 زهرا نورعلی زاده، شاهپور خانقلی و اورنگ خادمی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54080    1396/06/13   2017/09/04    
اثر اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کمّی و فیزیولوژیکی هلو
The Effects of Salicylic Acid Application on some Quantitative and Physiological Characteristics of Peach
 سیدمحمد حسینی ملا، ایت اله رضایی، محمد علی عسکری سرچشمه و اورنگ خادمی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54081    1396/06/13   2017/09/04    
اثر اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات کیفی میوه هلو
Effect of salicylic acid on some fruit quality characteristics of peach
 سیدمحمد حسینی ملا، ایت اله رضایی، محمد علی عسکری سرچشمه و اورنگ خادمی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54082    1396/06/13   2017/09/04    
بررسی تاثیر دیوارنگاری بر مخاطب از منظر گرافیک محیطی با تاکید بر سومین دوسالانه دیوارنگاری شاهدان شهر
 
International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64306    1394/12/05   2016/02/24    
اولین صفحه...13611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1362 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی