جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران
Relation ship
 
مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30885    1392/02/30   2013/05/20    
کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور الفا و عامل هسته ای کاپای بی در بافت ریه موش های صحرایی پس از یک دوره تمرین ورزشی شنای زیربیشینه
Reduction of Tumor necrosis factor alpha and Nuclear Factor- kappa B gene expression in lung tissue of rats after a period of submaximal swimming training
 
فیزیولوژی ورزشی- پژوهش در علوم ورزشی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84751    1397/03/25   2018/06/15    
تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
Comparing the Effect of 8 Weeks Iso-distance Interval and Continuous Exercise Training on Appetite Control and Body Composition in Sedentary, Overweight and Obese Girls
 
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84753    1395/12/01   2017/02/19    
مقایسه تاثیر الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بزاقی به پروتکل بنگسبو در فضای روباز و سرپوشیده در بازیکنان نوجوان فوتسالیست
Comparing the Effect of Air Pollution on Salivary Malondialdehyde and Total Antioxidant Capacity Response to a Bangsbo Protocol in Indoor vs. Outdoor Environment in Male Adolescent Futsal Players
 
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148249    1399/09/28   2020/12/18    
تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه
 
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147965    1399/05/31   2020/08/21    
تاثیر تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر مقادیر GDF11 بافت قلب رتهای سالمند
The Effect of Aerobic and Resistance Training on Levels of GDF11 in Cardiac Tissue of Elderly Rats
 
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
Endnote  XML  Paper ID : 169702    1401/01/26   2022/04/15    
تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا بر بیان منتخبی از ژنهای التهابی و استرسی در بافت ریه رتهای ویستار
.
 علی صمدی، شادمهر میردار، مریم خالصی
اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84755    1396/07/26   2017/10/18    
مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی در دختران نوجوان
.
 زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری
اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84756    1396/07/26   2017/10/18    
عدم تاثیر یک وهله فعالیت ورزشی کششی بر پارامترهای همودینامیکی دختران نوجوان مبتلا به اضافه زن و چاقی
.
 زهرا گفتی، علی صمدی
سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84758    1396/09/10   2017/12/01    
یک روش عددی بر اساس روش برنولی تاو برای محاسبه تعادل نش حلقه باز در بازی‌های دیفرانسیل غیرخطی
A numerical treatment based on Bernoulli Tau method for computing the open-loop Nash equilibrium in nonlinear differential games
 
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169846    1401/07/09   2022/10/01    
اولین صفحه...14011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1405 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی