جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مهار فعالیت ژلاتینازها در سلولهای منونوکلیار خون محیطی توسط وراپامیل
Suppression of gelatinases activity in human peripheral blood mononuclear cells by verapamil
 فاطمه حاجی قاسمی
Cell Journal (Yakhteh)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8193    1393/01/16   2014/04/05    
Purif ied Protein Fraction of Garlic Extract Modulates Cellular Immune Response against Breast Transplanted Tumors in BALB/c Mice Model.
 طوبی غضنفری، Ebrahimi M، Mohammad Hassan Z، Mostafaie A، Zare Mehrjardi N
Cell Journal (Yakhteh)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7837    1392/01/01   2013/03/21    
The Electrophysiological Consequences of Artemisia dracunculus L. (Tarragon) Extract on pentylenetetrazol-Induced Epilepti-form Activity in Snail Neurons
 حبیب عباسی پورشوشتری، Sahar Farajnia، Mahyar Janahmadi، Jafar Vatanparast، Habib Abbasipour، Mohammad Kammalinejad
Cell Journal (Yakhteh)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4380    1389/11/01   2011/01/21    
زمانبندی ایستا وظایف در سیستم های چند پردازنده ای بر پایه الگوریتم ژنتیک
STATIC TASK SCHEDULING IN HOMOGENEOUS MULTIPROCESSOR SYSTEMS BASED ON GENETIC ALGORITHM
 سیدحمید حاج سیدجوادی
Proceedings of the International Conference on ICSTE 2009
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4381    1389/05/02   2010/07/24    
یک متا هیوریستیک برای حل مساله نزدیکترین زیر رشته با استفاده از سیستم کلنی مورچه ها
A Meta Heuristic Solution for Closest Substring Problem Using Ant Colony System
 سیدحمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، دکتر عسکری مقدم و دکتر حمید رضا نویدی
Advanced Studies in Biology
Endnote  XML  Paper ID : 4382    1389/01/01   2010/03/21    
مدل تصمیم سازی
Modeling for Decision Making in Antihypertensive Medication on the Base of Repeated Game Theory
 معصومه شاهوردیان، مجید حسن پورعزتی، حمیدرضا نویدی قاضیانی
Advanced Studies in Biology
Endnote  XML  Paper ID : 4504    1390/01/14   2011/04/03    
مقایسه مدلهای
Comparision of AHP anh Game Methods to Determine Optimal Dose of Atorvastetin
 انسیه دوست حسینی، مجید حسن پورعزتی، حمیدرضا نویدی قاضیانی
Advanced Studies in Biology
Endnote  XML  Paper ID : 4505    1390/01/15   2011/04/04    
Improvement of robot path planning using particle swarm optimization in dynamic environments with mobile obstacles and target
 سیدحمید حاج سیدجوادی، مریم یارمحمدی-حسین عرفانی
Advanced Studies in Biology
Endnote  XML  Paper ID : 4640    1389/12/12   2011/03/03    
رده بندی صفحات فاز سراسری مدل موریس-لکار برای نورون شلیک کننده
Classification of Global Phase portraits of Morris_Lecar Model for Spiking Neuron
 حامد زحمتی ، مجید حسن پورعزتی، بهروز رییسی وانانی
Advanced Studies in Biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6366    1391/02/01   2012/04/20    
بررسی دینامیکی شبکه حرکتی در کرم سی الگانس
Dynamics Investigation of Neural Networks Moving of C.elegans Worm
 زهرا ناظم عاشورا، مجید حسن پورعزتی
Advanced Studies in Biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6491    1391/04/11   2012/07/01    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 627 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی