جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی ضریب دشواری و تمایز ازمون های دانشجویان پرستاری و مامایی(E)
 رضا افشار، محمد رضا جلالی ندوشن، علی دواتی، سعید مراتی، ایران یوسفی، ملیحه امین زاده
دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6213    1390/02/10   2011/04/30    
نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به نقش هدایتی اساتید مشاور در فرایند تحصیلی
Adviser teacher attitudes of medical students toward leadership role in the educational process
 زهرا جوهری -شیوا رفعتی -کبری عنبری-محسن کریمی
دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43331    1390/02/10   2011/04/30    
Adaptive PSAM in SIMO systems with imperfect CSI in Rayleigh fading channels
 رضا برازیده، بابک سیف
International Journal of Hybrid Information Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4508    1389/01/20   2010/04/09    
انسیدانس کانسر تخمدان در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته
incidence rate of ovarian cancer in iran comparison with developed counteris
 فرزانه گلفام
Indian Journal of Cancer
Endnote  XML  Paper ID : 4513    1389/01/01   2010/03/21    
بررسی تاثیر وضعیت انجام پونکسیون لومبر بر شیوع سردردهای پس از پونکسیون لومبر
Evaluation of pre lumbar puncture position on post lumbar puncture headache
 مسلم جابریان، شهریار پورفرزام، علی دواتی، سیامک افشین مجد، حسن قاسمی خوری نیا، محمدابراهیم یارمحمدی، 6
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  Paper ID : 4515    1389/12/15   2011/03/06    
تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت با رویکرد پایین به بالا
Health research priority setting in Iran: Introduction to a bottom up approach
 پرویز اولیا، M. Baradaran Eftekhari، A. S. Forouzan، F. Bahreini، M. Farahani، M. Ghanei
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  Paper ID : 4754    1390/02/30   2011/05/20    
Effect of turbinoplasty in concha bullosa induced rhinogenic headache , a randomized clinical trial
 شهریار پورفرزام، محمد رضا جلالی ندوشن، سیامک افشین مجد، حسن قاسمی خوری نیا، محمدابراهیم یارمحمدی
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6234    1391/01/08   2012/03/27    
اثر Nepeta bracteata Benth بر الرژی علایم رینیت: یک تصادفی دو سو کورکارازمایی بالینی
Effect of Nepeta bracteata Benth. on allergicrhinitis symptoms: A randomized double?blindclinical trial
 
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64455    1396/09/12   2017/12/03    
Arnebia euchroma ointment can reduce abdominal fat thickness and abdominal circumference of overweight women: A randomized controlled study
 Mansour Siavash, Mohsen Naseri1, Mojgan Rahimi2
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43907    1395/01/23   2016/04/11    
مطالعه گذشته نگر الگوی هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در تهران ، ایران سال های 2006-2015
retrospective institutional study of histopathologic pattern of Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) in Tehran, Iran during 2006-2015.
 
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116637    1398/04/04   2019/06/25    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 637 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی