جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Effects of a Home-Based Exercise Intervention on Cardiac Biomarkers, Liver Enzymes and Cardiometabolic Outcomes in CABG and PCI Patients
 
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147978    1399/11/08   2021/01/27    
Prevalence of underweight, overweight and obesity in preschool children of Tehran, Iran
 
Journal of Research in Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148023    1389/10/27   2011/01/17    
جوانه زنی
The improvememt of seed germination traits in canola (Brassica napus L.) as affected by saline and drought stress
 حشمت امیدی، Heshmat Omidi. Saeed H.A. and Fardin K.
Journal of Agricultural Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4517    1390/01/01   2011/03/21    
انالیز حساسیت پارامترهای موثر در خازن پزراکندگی مولدهای تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با پوشش عایقی
Sensitivity Analysis of Effective parameters in Stray Capacitance of Magneto Cumulative Generator Having Integrated Rectangular Cross-Section Turns, with Insulating Coating
 مجید عزتی مصلح، محمدرضا بسمی
International Review of Electrical Engineering
Endnote  XML  Paper ID : 4518    1389/11/12   2011/02/01    
ظرفیت خازنی پراکندگی و نسبت ضرایب حساسیت در یک دور سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی
Stray Capacitance and sensitivity coefficients ratio in one turn of MFCG coil
 مجید عزتی مصلح، محمدرضا بسمی
International Review of Electrical Engineering
Endnote  XML  Paper ID : 4615    1390/01/01   2011/03/21    
طراحی و انالیز PSS جدید با ورودی دوگانه جهت میرا نمودن نوسانات سیستم قدرت با استفاده از تکنیک بهینه سازی RCGA
Design and Analysis of Novel DUal-Input PSS for Damping of Power System Oscilations, Employing RCGA Optimization Technique
 علی درویش فالحی، مهرداد رستمی
International Review of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5928    1389/12/10   2011/03/01    
روش مقاوم بر اساس تکنیک بهینه سازی RCGA برای بهبود پایداری شیکه قدرت با استفاده از طراحی همزمان PSS&AVR
A Robust Approach Based on RCGA-Optimization Technique to Enhance Power System by Coordinated Design of PSS and AVR
 علی درویش فالحی، مهرداد رستمی
International Review of Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5921    1389/10/11   2011/01/01    
frequency of giardia in individuals refer to selected clinical laboratories in tehran,during 2006-2008
 محمد رضا جلالی ندوشن، فریبا خوش زبان، علی دواتی، رضایی
12th International Congress of Parisitology Organisato
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4521    1389/05/24   2010/08/15    
effect of aqueous and ethanol extracts of peganum harmala seeds on acute toxoplasmosis tachyzoites in vivo
 فریبا خوش زبان، باطنی، رزاقی
12th International Congress of Parisitology Organisato
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4522    1389/05/19   2010/08/10    
بررسی روش کاربرد نیتروژن در شرایط نیمه خشک و معتدل سرد بر صفات رویشی و ترکیبهای اسانس گیاه دارویی اویشن (Thymus vulgaris L.)
Effect of Application Methods of Nitrogen Fertilizer in Condition Semi Arid and Moderate Cool on Morphological and Composition on Thyme (Thymus vulgaris L.)
 رضا جباری، مجید امینی دهقی، سید علی محمد مدرس ثانوی، علاالدین کردنائیج
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4524    1388/08/01   2009/10/23    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 638 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی