جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مولفه های اخلاق حرفه ای از دیدگاه نهج البلاغه
 محسن فرمهینی فراهانی، لیلا بهنام جام
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4546    1390/02/28   2011/05/18    
تربیت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)
 اکبر رهنما
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5200    1390/02/12   2011/05/02    
ازادی در نهج البلاغه
Freedom in Nahj al-Balaghah
 
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85148    1390/02/28   2011/05/18    
بررسی تطبیقی هویت زن در قران وفمینیسم
 مهدی فاضلی دهکردی، محسن فرمهینی فراهانی
همایش ملی زن واهداف توسعه هزاره
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4547    1389/09/14   2010/12/05    
مبانی ارزش شناسی اموزش همزیستی وارائه راهکار در اموزش وپرورش ایران با توجه به مطالعات تطبیقی
 محسن فرمهینی فراهانی، سلمان رضوانخواه
دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4548    1390/02/28   2011/05/18    
بررسی مبانی فلسفی تربیتی فرانوگرایی وشناخت چالش ها وفرصت های ان در اموزش وپرورش ایران
 محسن فرمهینی فراهانی، زینب مهدوی وسونیا خدابخش
دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4549    1390/02/28   2011/05/18    
تبیین مولفه ها عناصر و ویژکی های تفکر انتقادی
 فرامرز بیجنوند، اکبر رهنما
دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5201    1390/02/24   2011/05/14    
رهیافت فلسفه نو عمل گرایی درتحقیقات تربیتی با نگاهی به وضعیت تحقیقات تربیتی در ایران
 اکبر رهنما
دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5196    1390/12/02   2012/02/21    
مکانیابی محل نصب دستگاههای وایرلس بر اساس مسئله پوشش مجموعه فازی
 مهدی بشیری، ابراهیمی
چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5028    1390/02/28   2011/05/18    
A game theoritic seller- buyer model in presence of asymmetric information
 مهرداد اقا محمدعلی کرمانی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، مسلمی
چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4555    1390/02/28   2011/05/18    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 642 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی