جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مقایسه عاطفه منفی در میان دانشجویان ایثارگر و دانشجویان ازاد
b
 فرهاد جعفری، محمدعلی اصغری مقدم، فاطمه دهقان
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4596    1390/02/22   2011/05/12    
شیوع استعمال سیگار در دانشجویان پسردانشگاههای تهران
a
 فرهاد جعفری، علی دواتی، ناصر رضایی پور
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4597    1390/02/22   2011/05/12    
علل عدم انجام پاپ اسمیر در خانمهای تحصیلکرده اموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران
m
 فرهاد جعفری، فاطمه اعظمی
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4598    1390/02/22   2011/05/12    
بررسی رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام حسن (ع) از خدمات ارائه شده
b
 فرهاد جعفری، احمد جوانمرد
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4599    1390/02/22   2011/05/12    
نقش هزینه خدمات بر اقبال مردم نسبت به خدمات مراکز بهداشتی درمانی شهری
m
 فرهاد جعفری، مریم عباسی
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4600    1390/02/22   2011/05/12    
وضعیت فعالیت ورزشی خانمهای اموزگار منطقه 5 شهر تهران
m
 فرهاد جعفری، فاطمه اعظمی
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4601    1390/02/22   2011/05/12    
فراوانی درد سینه در خانمهای فرهنگی منطقه 4 تهران
m
 فرهاد جعفری، فاطمه اعظمی- ملیحه امین زاده
بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4602    1390/02/22   2011/05/12    
بررسی اگاهی نگرش و عملکرد مادران در مورد عفونت حاد تنفسی کودکان
m
 فرهاد جعفری، احمد جوانمرد
همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4604    1390/02/23   2011/05/13    
متوسط سن یائسگی و عوامل مرتبط با ان در خانمهای ساکن مناطق 1تا 4 تهران
m
 فرهاد جعفری، مریم عباسی
همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4605    1390/03/05   2011/05/26    
شیوع علامت ترشح از نوک سینه در خانمهای تحت بررسی در یک مطالعه غربالگری
m
 فرهاد جعفری، بهزاد تدین
اولین همایش ملی غربالگری پیشرفته در پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4606    1390/03/04   2011/05/25    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 646 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی