جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Numerical fluid structural interface analysis in condenser microphone design
 اکبر رنجبر، Mohammad Ali Saemi Sadigh، Bashir Behjat
Journal of Mechanical Science and Technology
Endnote  XML  Paper ID : 4607    1390/01/01   2011/03/21    
Specific detection of shigella sonnei by enzyme linked aptamer sedimentation assay
 الهام مسعودی پور، سیدلطیف موسوی گرگری، محسن بصیری
Progress in Biological Sciences
Endnote  XML  Paper ID : 4609    1390/01/22   2011/04/11    
پایداری ژنتیکی شاخصهای گزینش در برنج
Genetic Worth and Stability of Selection Indices in Rice (Oryza sativa L.)
 محمدحسین فتوکیان، اگاهی
Progress in Biological Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10330    1393/10/02   2014/12/23    
اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و سبک های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی
The efficacy of ISTDP on symptom and defense style in pepople who are deppressed.
 لیلا حیدری نسب
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10138    1393/03/01   2014/05/22    
بررسی اثر بخشی درمان شناختی -ر فتاری برنامه کوپینک کت در کاهش اضطراب کودکان 10- 8 ساله مبتلا به اضطراب
effectiveness cognitive - behavioral program of coping cat on reduce anxiety in children aged 8-10
 فیروزه ضرغامی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31430    1394/04/01   2015/06/22    
اثربخشی اموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی و رفتاری در کاهش اضطراب ، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان
 عطیه صفرزاده، رسول روشن چسلی، جلال الدین شمس
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6839    1391/01/01   2012/03/20    
تاثیر اموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی
 زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8131    1390/09/30   2011/12/21    
نقش واسطه ای خودکارامدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطة بین درد مزمن و ناتوانی
 نرجس رحمتی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8084    1391/03/31   2012/06/20    
تاثیر رتبه ی تولد بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان با استفاده از ازمون شخصیتی نیو
Birth order and personality traits of students: a study using NEO PI-R
 مهدی پوررضائیان
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8800    1392/06/20   2013/09/11    
تاثیر قصه گویی مبتنی بر اموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش اموزان پسر 8تا10سالهمبتلا به اختلال رفتاری مقابله ای و بی اعتنایی
 رسول روشن چسلی
مطالعات روانشناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8408    1392/03/28   2013/06/18    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 647 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی