جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نقش مکانیزمهای دفاعی و ویژگی های شخصیتی در اختلال هویت جنسی بر اساس الگوی تبدیل
defense mechanism and personality in identity disorder
 الهام میرزایی، لیلا حیدری نسب
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5586    1390/08/05   2011/10/27    
رابطه عملکرد جنسی و تصویر بدنی در زنان باردار و غیر باردار
sexual fuction and bodi image in perganent and non perganent
 لیلا حیدری نسب
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5584    1390/07/05   2011/09/27    
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری نامطلوب والدین و رضایت جنسی دختران متاهل شهرستان نجف اباد در سال 90
 رسول روشن چسلی، اکرم کاظمی
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6039    1390/08/06   2011/10/28    
بررسی رابطه بین سبک های عشق با رضایت جنسی
 رسول روشن چسلی، محمد را قطبی، جابر علیزاده، حسنا حجتی پور
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6040    1390/08/06   2011/10/28    
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی زوجین
 رسول روشن چسلی، سمیه پور اکبر
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6041    1390/08/06   2011/10/28    
مقایسه عملکرد جنسی بیماران دیابتی و افراد عادی
 رسول روشن چسلی، محسن جلالی و الناز پوراحمد
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6042    1390/08/06   2011/10/28    
ویژگی ها یشخصیتی و کارکرد جنسی در دانشجویان متاهل
 رسول روشن چسلی، فاطمه محمد باقری، امیر غیاری
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6043    1390/08/06   2011/10/28    
مقایسه عملکرد جنسی بیماران سرطانی و افراد عادی
 رسول روشن چسلی، محسن جلالی و الناز پوراحمد
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6044    1390/08/06   2011/10/28    
دغدغه های جنسی دانشجویان در اولین سال ورود به دانشگاه
 اکبر رهنما، میثم امیری نسب
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6162    1390/08/05   2011/10/27    
مقایسه عملکرد جنسی بیماران دیابتی وافراد عادی
Sexual function in diabetic patients compared to normal individuals
 رسول روشن چسلی، محسن جلالی-الناز پور احمدی
پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8258    1390/08/05   2011/10/27    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 670 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی