جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارتقای ایمنی بیمار در اموزش پرستاری از طریق شبیه سازی بیمار
Improving patient safety in nursing education through patient
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4835    1390/08/04   2011/10/26    
بررسی رفتار های خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب : مرور سیستماتیک
self-care behaviors in patients with heart failure: systematic review
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده، محمد عباسی،
سومین کنگره بین المللی نارسایی قلب
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4836    1390/08/11   2011/11/02    
مرور سیستماتیک کارازمایی های بالینی در مداخلات اموزشی بیماران نارسایی قلب
Systematic review of clinical trials of educational interventions in patients with heart failure
 محمدرضا حیدری، محمد عباسی مصطفی مرادی
سومین کنگره بین المللی نارسایی قلب
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5405    1390/08/11   2011/11/02    
اخلاقیات در مراحل پایانی زندگی
ethics in end of life
 زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
اولین کنگره سراسری اخلاق پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5389    1389/11/16   2011/02/05    
پیوند اخلاق و پرستاری فرهنگی
ethics and cultural nursing
 محمدرضا حیدری، منیره انوشه، تقی ازاد ارمکی، عیسی محمدی
اولین کنگره سراسری اخلاق پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4837    1389/11/16   2011/02/05    
بررسی قوانین اسلام در مورد بیماران و نقش پرستار
determining islam rules about patients and nursing roles
 محمدرضا حیدری
اولین کنگره سراسری اخلاق پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 898    1373/07/21   1994/10/13    
بررسی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم سفید بالک ،Hom.,Aleyrodidae) ) Neomaskellia andropogonis Corbett در مزارع نیشکر جنوب خوزستان
Report of two parasitoid wasps on nymph of sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) in Khuzestan
 علیرضا عسکریان زاده، مهرنوش مینائی مقدم
اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5302    1390/03/22   2011/06/12    
کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata)، عوامل کنترل بیولوژیک کنه های تارتن در باغات شهرستان مشهد
Faunistic study of family Phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) orchards in Mashhad region of Iran
 حسنیه پناهی لایین، حسنیه پناهی ، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا صبوری، مهدی جلائیان
اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5303    1390/03/22   2011/06/12    
Scrobipalpa Boyd. (Lep., Gelechidae) ارزیابی خسارت بید چغندر قند
Evaluation of damage of Scrobipalpa ocellatella Boyd. (lep.:, Gelechidae) on
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، جعفر محمودی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، حبیب عباسی پور شوشتری
اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5304    1390/03/22   2011/06/12    
مطالعه اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر تغییرات فعالیت کاتالاز در ریشه نهال های زیتون رقم زرد
A study of the effect of root-knot nematode Meloidogyne javanica on the changes in activity of catalase in root of olive cv. Zard
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5653    1390/03/05   2011/05/26    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 671 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی