جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سیر تاریخی و تحولات جرم زدایی از مصرف مواد مخدر ارام در هلند و ایالات متحده امریکا
Timeline and Development of Decriminalization of Soft Drugs in U.S.A and Netherlands
 
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137496    1399/01/02   2020/03/21    
سیر تاریخی تحولات قانونی مسوولیت پزشک در حقوق کیفری ایران
Legal Developments of the Responsibility of the Physician in Iranian Criminal Law
 
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  Paper ID : 137613    1397/07/20   2018/10/12    
نقش تقلیل غذا در درمان بیماریها از دیدگاه طب سنتی ایران و طب مدرن
Role of Food Restriction in Disease Treatment from the Persian and Modern Medicine Viewpoints
 
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106012    1396/10/22   2018/01/12    
تداتیز سزدرد هطارکتی هعد در هکتة طة س تٌی ایزای تزرسی ض اَ دّ هزتثط در طة رایج
Gastric Corporal Headache Measures in Iranian Traditional Medicine and Investigating Related Evidences in Conventional Medicine
 
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106110    1397/06/01   2018/08/23    
مروری بر صداع در طب سنتی ایران
Review of Sodae (Headache) in Persian Medicine
 
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106324    1397/04/01   2018/06/22    
Gastric Corporal Headache Measures in Iranian Traditional Medicine and Investigating Related Evidences in Conventional Medicine
 
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85556    1397/06/01   2018/08/23    
مدرنیته و سنت در پزشکی
Modernity and tradition in medicine
 محمد انصاری پور، محسن ناصری، محمدمهدی اصفهانی، ایرج نبیپور ، فاطمه رخشانی
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43908    1396/02/20   2017/05/10    
سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی از دیدگاه طب سنتی ایران
Healthy lifestyle in Prevention and Treatment of Depression from the View of Iranian Traditional Medicine
 سیدمصطفی اعرج خدایی ،فرزانه غفاری، فاطمه عمادی، الهام عمارتکار ، فاطمه علیجانیها ، احمدعلی نوربالا، محسن ناصری
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43909    1396/02/20   2017/05/10    
اتیولوژی انزال زودرس از دیدگاه طب سنتی ایران و پزشکی رایج
Etiology of premature ejaculation from the perspective of Traditional Persian Medicine and conventional medicine
 احمدرضا شریفی علون ابادی؛ فریدون خیام فر؛ محسن ناصری ؛ محمد کمالی نژاد ؛ فاطمه علیجانیها ؛ زهرا بهاالدین
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84766    1395/03/08   2016/05/28    
مقایسه تطبیقی تشریح و عملکرد لایه های چشم از دیدگاه طب سنتی و طب نوین
 فریبا خوشزبان ،ندا حاجیعلی نیلی ،مهرداد کریمی، محمود جباروند بهروز
تاریخ پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84664    1395/08/26   2016/11/16    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 678 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی