جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی درونی ونقش ان در بهبود کیفیت اموزش فنی ومهندسی،مورد :گروه های دانشگاه شاهد
 محسن فرمهینی فراهانی، مجید دارابی- فرانک مختاریان
دومین کنفرانس اموزش مهندسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4968    1390/08/11   2011/11/02    
Some Notes on Diagnostic Procedures in Simple and Multiple Linear Regression Profiles Monitoring
 امیر حسین امیری
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4974    1391/10/13   2013/01/02    
A New Adaptive Variable Sample Size Approach in EWMA Control Chart
 علی ندایی ممه کندی، امیر حسین امیری
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6431    1392/07/25   2013/10/17    
A probabilistic clustering method for data elements with normal distributed attributes
 محمدحسن بختیاری فر، مهدی بشیری
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31505    1394/04/24   2015/07/15    
Monotonic change point estimation of generalized linear model-based regression profiles
 Sogandi, F., Amiri, A.
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43474    1395/12/30   2017/03/20    
Monitoring Two Stage Processes With a Profile at the Second Stage
 Esmaeeli, H., Sadegheih, A., Amiri, A., Doroudyan, M. H.
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43475    1395/12/30   2017/03/20    
Self-Starting control charts for monitoring logistic regression profiles
 
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84873    1396/12/02   2018/02/21    
The effect of parameter estimation on phase II monitoring of poisson regression profiles
 
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84882    1398/04/29   2019/07/20    
New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Profiles
 
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84865    1398/01/31   2019/04/20    
Phase II monitoring of binary profiles in the presence of within-profile autocorrelation based on Markov Model
 Maleki, M.R., Amiri, A., and Taheriyoun, A. R.
Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43692    1396/02/11   2017/05/01    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 683 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی