جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

The effects of the fungus, Metarhizium anisopliae var. anisoplaie on different stages of the sunn pest, Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae) reference
 ندا صدیقی، حبیب عباسی پورشوشتری، Neda Sedighi1، Habib Abbasipour، Hassan Askary and Aziz Sheikhi Gorjan
3rd BIOPESTICIDE INTERNATIONAL CONFERENCE
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4975    1390/09/07   2011/11/28    
Effect of oils on pathogenicity of Metarhizium anisopliae against the sunn pest, Eurygaster integriceps in two different humidity conditions
 ندا صدیقی، حبیب عباسی پورشوشتری، Neda Sedighi1، Habib Abbasipour، Hassan Askary and Aziz Sheikhi Gorjan
3rd BIOPESTICIDE INTERNATIONAL CONFERENCE
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4976    1390/09/07   2011/11/28    
Response of eggs of Ephestia kuehniella and its parasitoid Habrobracon hebetor to Ferula gummosa essential oil
 سیدعلی رضا سیدی، حبیب عباسی پورشوشتری، A. Seyedi، H. Abbasipour and S. Moharramipour
3rd BIOPESTICIDE INTERNATIONAL CONFERENCE
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4977    1390/09/07   2011/11/28    
Response of Ephestia kuehniella and its parasitoid Habrobracon hebetor to Ferula gummosa essential oil
 سیدعلی رضا سیدی، حبیب عباسی پورشوشتری، A. Seyedi، H. Abbasipour and S. Moharramipour
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOPESTICIDES VI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4978    1390/09/20   2011/12/11    
Ovicidal effect of essential oil vapours of Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauraceae) and Thuja orientalis L. (Cupressaceae) plants against two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 فاطمه مظفری، حبیب عباسی پورشوشتری، F. Mozaffari، H. Abbasipour، A. Sheikhi and A. Saboori
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOPESTICIDES VI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4979    1390/09/20   2011/12/11    
Repellency of Essential oil vapours from Mentha pulegium L. (Labiateae) and Cinnamomum zeylanicum Blum (Lauraceae) to Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae)
 فاطمه مظفری، حبیب عباسی پورشوشتری، F. Mozaffari، H. Abbasipour، A. Sheikhi and A. Saboori
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOPESTICIDES VI
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4980    1390/09/20   2011/12/11    
تاثیر چندرسانه ای محقق ساخته بر یادگیری و یادداری درس جغرافیای اول راهنمایی
Effect of multimedia on teaching geography
 سعید اسدی، مریم صالحی زاده
فصلنامه رشد اموزش جغرافیا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4982    1392/05/15   2013/08/06    
Blended library and multimedia model in geography teaching
 سعید اسدی، حمیدرضا جمالی مهموئی
International Conference on e-Education, Entertainment and e-Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5183    1390/10/06   2011/12/27    
دانشگاه نمونه در پرتو نهج البلاغه
nahgolbalaga
 محمدرضا یکتایی
اولین همایش اموزشی دانشگاه شاهد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4100    1383/02/29   2004/05/18    
بانکداری و بردباری
bankdari
 محمدرضا یکتایی
پیک توسعه
Endnote  XML  Paper ID : 4081    1379/06/01   2000/08/22    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 685 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی