جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

چهل نگاه کاربردی به عدد چهل
chhaladadkarbordi
 محمدرضا یکتایی
نقش و جایگاه ریاضیات در علوم انسانی و پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4093    1379/12/10   2001/02/28    
عارف خوش سیما از نگاه ابن سینا
abnasima
 محمدرضا یکتایی
اولین همایش بین المللی ابن سینا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4102    1383/06/01   2004/08/22    
فرهنگ ها و خرچنگ ها
 محمدرضا یکتایی
نصیر
Endnote  XML  Paper ID : 4079    1373/03/01   1994/05/22    
نقش داستان های عرفانی در رفتار انسانی
dastanaerfani
 محمدرضا یکتایی
پیام مدیران
Endnote  XML  Paper ID : 4087    1383/09/01   2004/11/21    
نقش داستان های عرفانی در رفتار انسانی
dastanaerfani
 محمدرضا یکتایی
پیام مدیران
Endnote  XML  Paper ID : 4088    1383/09/01   2004/11/21    
نقش داستان های عرفانی در رفتار انسانی
dastanaerfani
 محمدرضا یکتایی
پیام مدیران
Endnote  XML  Paper ID : 4089    1383/01/20   2004/04/08    
رویکردی چندلایه به پیاده¬سازی CRM در سازمانها
 سعید صفری
کنفرانس CRM
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4988    1389/03/01   2010/05/22    
بهینه سازی عملکرد از طریق مدیریت فرایندهای کسب و کار
 سعید صفری
مدیریت فرایندهای سازمانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4990    1389/04/10   2010/07/01    
مفاهیم،فرایند و پیامدهای توانمند سازی کارکنان
 سعید صفری
توانمند سازی کارکنان پلیس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4991    1389/08/19   2010/11/10    
نقش هوش سازمانی در تحقق مدیریت پایدار در سازمان(با تاکید بر مدل کارت امتیازی پایدار)
 سعید صفری
هوش سازمانی و هوش کسب و کار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4996    1389/09/30   2010/12/21    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 686 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی