جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بهبود پایش اماری فرایند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چند جمله ای در فاز 2
 امیر حسین امیری، مونا ایوبی، امیر سجاد حاجی سید رضی علاقبند
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5146    1390/10/01   2011/12/22    
رویکردی استوار برای مکان یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت
 حمیدرضا رضایی، مهدی بشیری، مسلمی
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7453    1391/05/18   2012/08/08    
کاربرد مساله اندازه انباشته چند سطحی با در نظر گرفتن موجودی تخریب شدنی و هزینه های دفع
 محمود وحدانی، اردشیر دولتی ملک اباد
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31449    1394/11/12   2016/02/01    
بررسی و حل مدل پویا برای مساله مکان یابی میانه محور با تخصیص چندگانه
 مهدی بشیری، خسرو حمیدیان
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10386    1393/10/01   2014/12/22    
پایش تغییرپذیری فرایندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10294    1393/10/03   2014/12/24    
ارایه یک مدل CLSC غیرقطعی با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و ?-Constraint
An Uncertain CLSC Model Using Hybrid GA and ?-Constraint
 علیرضا طاهری مقدم، راشد صحرائیان
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9221    1393/02/27   2014/05/17    
مدل سازی و حل مساله حداکثر پوشش ماژولار پویا با ظرفیت های محدود متغیر
Modeling and solving the dynamic modular capacitated maximal covering location problem
 
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106405    1396/08/10   2017/11/01    
توسعه روشی استوار برای پایش پروفایل های لجستیک در فاز 1
Robust Method for Logistic Profiles Monitoring in Phase I
 
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85592    1397/06/30   2018/09/21    
رویکرد شبیه سازی بهینه سازی برای یافتن توالی بهینه در مسیل? پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوباره کاری
A New Method Based on Simulation-Optimization Approach to Find Optimal Solution in Dynamic Job-shop Scheduling Problem with Breakdown and Rework
 
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43871    1396/04/20   2017/07/11    
رویکرد شبیه سازی در حل مساله زمان بندی ماشین های موازی پردازشگر دسته ای با زمان های احتمالی
 ایمان رستگار، راشد صحراییان، فرشید سمایی
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32171    1395/05/01   2016/07/22    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 691 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی