جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

حل مسیله پوشش تدریجی خدمات درمانی با شبیه سازی تبرید و روش های خوشه بندیk-means و شبکه عصبی
 بشیری، گرمه ای، یحیایی
مدیریت تولید و عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43311    1395/08/15   2016/11/05    
Extension of Dynamic Facility Layout Problem Considering Obnoxious facility effect
 مهدی بشیری، حق مرادی
International conference on Industrial engineering 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5030    1390/05/29   2011/08/20    
Multiple Response Optimization in Fuel Injection Phasing and Ignition Timing of IC-Engine
 حسین بدری، مهدی بشیری، حجازی - محمودی
ISSAT 2011
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5031    1390/04/13   2011/07/04    
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی چند هدفه در شرایط تخفیف کلی
 مهدی بشیری، رضوی - کرباسیان
چهارمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5032    1390/04/21   2011/07/12    
بررسی همه جانبه مدیریت زنجیره تامین
 محسن ناظم بکایی، میثم باقری، مهسا قربانی
چهارمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6206    1390/04/21   2011/07/12    
دستیار هوشمند ارسال پیامک
SMS intelligent system
 سجاد جلیلی، مریم حسن زاده
اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5033    1390/08/25   2011/11/16    
بررسی اثر نگهداری شش ماهه در اب بر استحکام باند ریز کششی سیستم های چسبنده اچ-شستشو و سلف اچ با عاج
Effect of six months water storage on microtensile bond strength of etch and rinse and self-etch adhesive systems to dentin
 مهشید محمدی بصیر
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5035    1390/04/01   2011/06/22    
اگاهی ،نگرش و رفتار بهداشتی خانوار های شهر سالم (کوی سیزده ابان) در مورد پیشگیری عفونت های انگلی روده ای
KAP study of families in healthy city towaed prevent of intestinal parasitic infection
 علیرضا نایینی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Endnote  XML  Paper ID : 856    1379/05/15   2000/08/05    
مقایسه نگرشهای ناکارامد و پاسخهای مقابله ای در بیماران مبتلا به زخمهای گوارشی و افراد غیر مبتلا
Comparing dysfunctional attitude and coping response between patients with peptic ulcer disease and healthy control
 فاطمه مصطفایی، بهزاد جدیری، رسول روشن چسلی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6841    1391/02/12   2012/05/01    
اثر دستگاه های متحرک ارتودنسی بر شیوع کاندیدا البیکنس دهانی در کودکان
the effect of removable orthodontic on prevalence of oral Candida Albicans in children
 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42776    1389/07/01   2010/09/23    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 692 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی