جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

درمان بدرنگی های ناشی از اختلال در مینرالیزاسیون مینا توسط میکروابرژن
 مهشید محمدی بصیر
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6695    1390/08/04   2011/10/26    
Minor Tooth Movement(MTM
 مهشید محمدی بصیر
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8235    1390/08/04   2011/10/26    
بررسی تاثیر فلوروزیس دندانی بر استحکام باند کامپوزیت دندانی به دندان های مبتلا به فلوروزیس
 مهشید محمدی بصیر، زهرا ملک حسینی
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8236    1390/08/04   2011/10/26    
طرح درمان دندانهای اندو شده
Treatment planning in endodontically treated teeth
 مهشید محمدی بصیر
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5037    1390/08/04   2011/10/26    
درمان بد رنگی های ناشی از اختلال در مینرالیزاسیون مینا توسط میکروابرژن
Treatment of enamel dysmineralization with microabrasion technique
 مهشید محمدی بصیر
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5038    1390/08/06   2011/10/28    
بررسی اثر نگهداری شش ماهه در اب بر استحکام باند ریز کششی سیستم های چسبنده اچ-شستشو و سلف اچ با عاج
Effect of six months water storage on microtensile bond strength of etch and rinse and self-etch adhesive systems to dentin
 مهشید محمدی بصیر
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5039    1390/08/04   2011/10/26    
یررسی اثر نگهداری 6 ماهه در محیط مایع بر روی ریزنشت سیستم های ادهزیو سلف اچ دو جزیی
The effect of 6- month water storage on the microleakage of two component self-etch adhesive sys
 مهشید محمدی بصیر
یازدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5040    1390/04/06   2011/06/27    
توسیعی از قضیه تسلطی کی فان
AN EXTENSION OF KY FAN’S DOMINANCE THEOREM
 رحیم علیزاده، دکتر محمد باقر اسدی
Banach Journal of Mathematical Analysis
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5041    1390/10/20   2012/01/10    
تعیین شیوع مقاومت به متی سیلین در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در تهران با روش PCR
Determination of prevalence of resistance to methicillin in Staphylococcus aureus clinical isolates in Tehran, Iran, by PCR method
 پرویز اولیا، حوریه صادری، صاحب نسق
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5057    1390/04/23   2011/07/14    
ارزیابی تظاهرات بالینی کیست هیداتید در یک دوره ده ساله
Evaluation of hydatid cyst manifestations in patients admitted to Shaheed Modarres Hospital,Iran,Tehran, 1984-2004
 مریم امینی
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5184    1390/04/24   2011/07/15    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 693 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی