جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

یافته های جدید در تغذیه بیماران ICU و اهمیت نقش پرستار
new findings in ICU patients nutrition and nurses role
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
همایش سراسری مراقبت های ویژه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5160    1390/08/30   2011/11/21    
شناخت سندروم دستکش ارغوانی (PGS)
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
کنگره سراسری تازه های مراقبت های پرستاری و ماماییی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 203    1380/12/08   2002/02/27    
انفارکتوس حاد میوکارد در سالمندان
acute MI in elderly
 محمدرضا حیدری
سمینار سراسری مراقبتهای پرستاری از سالمندان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5166    1377/12/12   1999/03/03    
بررسی عوامل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی که از دیدگاه سالمند موجب ناراحتی می گردد
perception of elderly persons about famlial and socioeconomical issuses
 محمدرضا حیدری
سمینار سراسری مراقبتهای پرستاری از سالمندان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5167    1377/12/07   1999/02/26    
باورهای مذهبی در مراقبت فرهنگی بیماران
religious believes in cultural care
 محمدرضا حیدری، منیره انوشه، تقی ازاد ارمکی؛ عیسی محمدی
همایش کشوری قران و سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5153    1390/09/02   2011/11/23    
قران و تامین نیاز معنوی بیماران
Quran and spiritual needs of patients
 محمدرضا حیدری، منیره انوشه، تقی ازاد ارمکی، عیسی محمدی
همایش کشوری قران و سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6273    1390/09/02   2011/11/23    
بررسی سیناپس های نورون های شاخ پیشین نخاع به دنبال قطع عصب سیاتیک
 علیرضا عزیززاده دلشاد، تقی طریحی، مجتبی رضازاده
دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5769    1381/12/06   2003/02/25    
بررسی نقش Bax در دژنراسیون ناشی از اکسوتومی در نورون های حرکتی نخاعی بالغ
 علیرضا عزیززاده دلشاد، تقی طریحی، مجتبی رضازاده
دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5771    1386/12/07   2008/02/26    
سندرم اپنه خواب در ضایعات نخاعی
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 204    1381/12/10   2003/03/01    
Roles of lL-8 in Ocular Inflammations : A Review
 طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، رویا یارایی شهمیرزادی، سقراط فقیه زاده ، زهیر محمد حسن
Ocular Immunology & Inflammation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5168    1390/03/29   2011/06/19    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 702 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی