جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Roles of IL-10 in ocular inflammations: A Review
 پرویز اولیا، طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، رویا یارایی شهمیرزادی، دکتر حسن ، دکتر فقیه زاده
Ocular Immunology & Inflammation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6791    1391/09/21   2012/12/11    
نقش اینترلوکین 6 در التهابات چشمی
Roles of IL-6 in Ocular Inflammation: A Revie
 Hassan Ghasemi
Ocular Immunology & Inflammation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43363    1395/10/28   2017/01/17    
endodontic procedural accident in patient treated endodontic department of tehran medical science in 1385
 علی کاظمی. کاظم اشفته یزدی. کیامرث هنردار
چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42387    1390/01/31   2011/04/20    
histologic comparison of biocompatibility of MTA and CEM Cement in femur bone of rat
 علی کاظمی. سعید رحیمی. هادی مختاری. محمد جعفر اقبال
چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42388    1390/01/31   2011/04/20    
comparison of obturation density by cold lateral condensation and matched taper single cone technique in straight and curved canals
 رضا حاتم. حسین عقیلی. علی کاظمی. پیمان خدری
چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42389    1390/01/31   2011/04/20    
مصرف انتی بیوتیک ها در اندودنتیکس
Antibiotic in Endodontics
 کیومرث نظری مقدم
چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5174    1390/01/31   2011/04/20    
دراوردن فایل شکسته و گزارش مورد
Removal of separated instruments and a case report
 گلریزرستمی -کیو مرث نظری مقدم
چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5175    1390/01/31   2011/04/20    
شناسایی نقطه تغییر در پروفایل های رگرسیون پواسان با روند خطی
 امیر حسین امیری، مجید امین نیری
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5181    1390/11/26   2012/02/15    
پایش فرایندهای دو مرحله ای با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا
 علی عسگری، امیر حسین امیری
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5182    1390/11/26   2012/02/15    
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مکان یابی کارخانه با رویکرد برنامه ریزی چند هدفه
 سید عباس حسینی جو، مهدی بشیری
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6146    1390/11/26   2012/02/15    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 703 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی