جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارائه یک مدل پوشش سلسله مراتبی مبتنی بر پوشش تدریجی و شعاع متغیر
 مهدی بشیری، قاسمی
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6147    1390/11/26   2012/02/15    
A New solution representation for location routing problem
 فرشید سمایی، مهدی بشیری
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6148    1390/11/26   2012/02/15    
A Genetic Algorithm approach to cellular manufacturing systems considering the operations sequence for each type of the parts
 مسعود باقری لاله ، مهدی بشیری
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6149    1390/11/26   2012/02/15    
STUDY OF CYTOTOXIC A D PRO-APOPTOTIC EFFECT OF MEDICI AL MUSHROOM PLEUROTUS FLORIDA I CA CER CELL LI ES
 طوبی غضنفری، Shahrzad Zamani Taghizadeh Rabe، afiseh Tabasi، Mahmoud Mahmoudi
Pharmacologyonline
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5186    1390/10/01   2011/12/22    
روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش نگرش به مشارکت حرفه ای در جمعیت پرستاران و پزشکان
 ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
جایگاه پرستاری حرفه ای و حرفه پرستاری در نظام سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5189    1390/10/18   2012/01/08    
Criticizing and reformulating gift paradigm with an indication on its role in children education in globalization era
 اکبر رهنما
26th omepWorld Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5203    1389/05/18   2010/08/09    
تفکر انتقادی و برنامه درسی
critical thinking and curriculum
 اکبر رهنما
International congress on curriculum and instruction
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5205    1390/07/14   2011/10/06    
تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش کم ابی
The affect of prayming on yield and yield componants of beens
 سمیرا حاجی خانی، حسن حبیبی، محمد حسین فتوکیان
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5207    1390/02/15   2011/05/05    
اثر کاربرد خاکی و برگی اهن بر برخی خصوصیات بیو شیمیایی گلرنگ تحت دو رژیم رطوبتی
Effeact of
 کیوان فتحی امیر خیز، مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5378    1390/08/01   2011/10/23    
بررسی تاثیر تاریخ کشت و غلظت های مختلف جنستین بر تثبیت نیتروژن و گره زایی سه گونه یونچه یکساله
Effect of planting date and genistein application on nitrogen content and nodulation of three annual medic speciees
 مجید امینی دهقی، خسرو عزیزی
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  Paper ID : 4044    1389/05/01   2010/07/23    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 704 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی