جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

درد و هیپوکندریاسیس (خودبیمارپنداری): مقیاسی برای ارزیابی
Pain
 محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
ششمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5568    1385/02/14   2006/05/04    
مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش اموزان دبیرستانی
test anxiety
 محمدرضا شعیری، محمدعلی ملامیرزایی، مریم پروری، فاطمه شه مرادی و اختر هاشمی
همایش ارزشیابی در هزاره سوم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5569    1382/06/16   2003/09/07    
بررسی و مقایسه راهبردهای کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد سالم
Obssessive-compulsive
 محمدرضا شعیری، فاطمه معین الغربایی و مهدیه معین الغربایی
هفتمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روان شناسی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5580    1384/02/28   2005/05/18    
بررسی برخی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)
QLQ questionnare
 محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
هفتمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روان شناسی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5582    1384/02/28   2005/05/18    
ساخت دستگاه بوسنج هروئین و کراک حاوی هروئین با استفاده از زنبور عسل بعنوان سنسور
Construction of heroin and crack tracer and olfactometer instrument by use of live conditioned honey bees as sensor
 مجید حسن پورعزتی
کنگره بین المللی کشف و انالیز مواد مخدر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5587    1390/10/23   2012/01/13    
بینامتنیت قرانی در «کتاب التوهم» حارث محاسبی
 طاهره اختری، اسماعیل سجادی
همایش ملی قران کریم و زبان و ادب عربی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5583    1390/08/04   2011/10/26    
واکاوی معانی حروف زائد در قران کریم
 ثریا قطبی، دکتر محمدعلی مهدوی راد
همایش ملی قران کریم و زبان و ادب عربی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6216    1390/12/01   2012/02/20    
رابطه بین معنویت و سلامت روانی و مکانیزمهای دفاعی
The relationship between spirituality and well being and defense styles
 لیلا حیدری نسب
World congress of the world federation for mental health-17-21 october 2011-cape town-south Africa
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5590    1390/07/28   2011/10/20    
مکانیزمهای دفاعی و خود کنترلی در زنان زندانی و غیر زندانی
Defense style and self control in prisoner and nonprisoner women.
 لیلا حیدری نسب
World congress of the world federation for mental health-17-21 october 2011-cape town-south Africa
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5591    1390/07/29   2011/10/21    
استخراج تخمیر و خالص سازی استرپتوکیناز با روش احیای شیمیایی
Fermentation , fractionation and purification of streptokinase by chemical reduction method
 عاطفه سلیمی راد، محمد نیاکان، کریمی- باباشمسی- عسگرانی
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5603    1389/12/12   2011/03/03    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 729 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی