جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شناسایی حملات صرعی با روش مخلوط: ویولت کیاس و طقه بند KNN
Automated detection of epileptic seizures using mixedmethodology:Wavelet-Chaos-KNN Classifier-Mutual Information
 علی مطیع نصرابادی، Ahmad MIRZAEI، Ahmad AYATOLLAHI، Ali Motie NASRABADI
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6194    1390/01/26   2011/04/15    
کنترل بهینه زمان حقیقی حذف هارمونیک در مبدل pwm
Optimal Online Harmonics Elimination and Output Regulation in PWM Converters
 محمد حسین توصیفیان، جلال نظرزاده دینار
ELEKTRIKA-UTM Journal of Electrical Engineering
Endnote  XML  Paper ID : 5614    1390/03/11   2011/06/01    
نگاهی به جایگاه واقعی نمایه‌های استنادی علوم پزشکی در علم‌سنجی
Overview at the real status of citation indexes of medical sciences in scientometrics
 
سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوز? پزشکی، 1 دی 1390، دانشگاه علوم پزشکی بابل و انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخ? مازندران)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5628    1390/10/01   2011/12/22    
ریزنشت روکش های استینلس استیل قرار داده شده بر روی دندانهای مولر اول شیری تخریب شده و سالم
microleakage of stainless steel crowns placed on intact and extensively destroyed primary first molars: an invitro study
 راحیل احمدی
Pediatric dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5624    1390/07/01   2011/09/23    
Microleakage of Adhesive and Nonadhesive Luting Cements for Stainless Steel Crowns
 گیتا رضوانی، دکتر مهتاب معمارپور، دکتر مریم مصباحی، دکتر مهران رحیمی
Pediatric dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8102    1390/08/10   2011/11/01    
یررسی رفتار الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت پلی انیلین خود دپه دی اکسید منگنز به عنوان ابر خازن
High Performance Supercapacitive Behavior of Self-doped polyaniline/Manganese dioxide Nanocomposite
 حمیر رضا قناعتیان، محمدصفی رحمانی فر، میر فضل الله موسوی
The 4th International Conference on Nanostructures
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5627    1390/12/22   2012/03/12    
مدل جدید HPLC برای تشخیص الژینات در سودوموناس ائروجینوزا
A novel high-performance liquid chromatography method for detection of alginate in Pseudomonas aeruginosa
 پرویز اولیا، E. Souri، Q. Behzadiyan-Nejad
Fifth Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5629    1390/04/23   2011/07/14    
تشخیص سویه های مولد متالو بتالاکتاماز در ایزوله های س. ائروجینوزا جدا شده از بیماران سوخته تهران، ایران
Detection of metallo-beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients in Tehran, Iran
 پرویز اولیا
Fifth Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5630    1390/06/23   2011/09/14    
ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در راستای افزایش نظارت همگانی با استفاده از مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات و نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده و اعتماد
Evaluation of effective factors on accepting e-government services in order to increase public oversight using the integrated approach of information technology adoption and the theory of planned behavior and trust
 
همایش ملی نظارت همگانی (راهبردها و راهکارها)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5632    1390/09/22   2011/12/13    
Antibacterial activity of Salvia hydrangea extract against oral bacteria and comparison with vancomycin antibiotic in vitro
 محمدمهدی عطارپوریزدی
پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5870    1390/08/19   2011/11/10    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 732 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی