جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Maintenance of membrane integrity and increase of taxanes production in hazel (Corylus avellana L.) cells induced by low-intensity ultrasound
 معصومه صفری، ایت اله رضایی نودهی، Masoumeh Safari • Faezeh Ghanati • Abazar Hajnoruzi • Parviz Abdolmaleki • Manigeh Mokhtari-Dizaji
biotechnology letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5799    1390/11/18   2012/02/07    
A novel VHH nanobody against the active site (the CA domain) of tumor-associated, carbonic anhydrase isoform IX and its usefulness for cancer diagnosis
 فاطمه اراسته، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، ولیدابراهیم زاده-معصومه رجبی
biotechnology letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8365    1392/06/04   2013/08/26    
Ultrasound-Potentiated Salicylic Acid–Induced Physiological Effects and Production of Taxol in Hazelnut (Corylus Avellana L.) Cell Culture
 ایت اله رضایی نودهی، Faezeh Ghanati، Mehrdad Behmanesh، Manijhe Mokhtari-Dizaji
ultrasound in medicine and biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5803    1390/08/10   2011/11/01    
اخلاق حرفهای در سازمان های دانش محور با رویکری به اخلاق اسلامی
organizational ethics of knowledge base with refrence of Islamic Ethics
 احمد سرداری
دومین کنفرانس مدیریت اجرایی M B A
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5810    1390/04/02   2011/06/23    
کارکرد جنسی، سلامت روان، و سلامت جسمانی زنان باردار
Sexsual functioning.mental and physical health in pregnants
 محمدرضا نایینیان، امیر غیاری، مهناز زمانی
پنجمین کنگره سلامت جنسی در خانواده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5838    1390/08/05   2011/10/27    
رضایت مندی جنسی در افراد سالمند
Sexsual satisfaction in old people
 محمدرضا نایینیان، مهتاب رجبی
پنجمین کنگره سلامت جنسی در خانواده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5820    1390/08/05   2011/10/27    
نقش مهار سنتز نیتریک اکساید بر ازمون رفتار اجتنابی غیر فعال پس از استرس سرما در موش
Role of NO synthase inhibition on passive avoidance performance after cold stress in rat
 تاجماه ممبینی
چهارمین کنگره علوم شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5830    1390/02/18   2011/05/08    
نقش محدودیت غذایی کوتاه مدت بر حافظه ماندگار بدنبال ازمون رفتار احترازی غیر فعال در موش صحرایی
Role of short-term dietary restriction on lasting memory following a passive avoidance task in rat
 تاجماه ممبینی
بیستمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5831    1390/07/18   2011/10/10    
مطالعه خصوصیات بیولوژیکی و پاتوژنی فوزاریم
Study of Biological charecteristics which affects pathogencity of Fusarium oxysporum’s isolate
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، مرجان قطبی
9th Internatinal Mycological Congress; The Biology of Fungi
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5832    1389/05/15   2010/08/06    
بررسی رشد ایزوله فوزاریم
Initial steps in developing promising mycoherbicide from fusarium oxysporum isolates to decline intimidation of egyptian broomrape
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، مرجان قطبی
International A-C-S congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5834    1389/06/14   2010/09/05    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 740 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی