جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر روی گره زایی و تثبیت بیولوژیکی نتیروژن در یونجه یکساله
nodulation and nitrogen fixation on Medicago Scutellata cvEffect of biological phosphorus and phosphate fertilizers on
 مهدی افراسیابی، مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی
9th European Nitrogen Fixation Conference
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5835    1389/07/18   2010/10/10    
اثر کود های شیمیایی و بیولوژیک تامین کننده نیتروژن بر شاخص های
Study of
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی
سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5836    1389/10/01   2010/12/22    
اثر کودهای بیولوژیک و شیمیای بر برخی از صفات کمی و کیفی ارقام کنجد
Effeact of
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، سید علی طباطبای و سیدعلی محمد مدرس ثانوی
سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5837    1389/10/01   2010/12/22    
Seven Prey Species with ....
 الهه رستمی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، ممحمد خانجانی
16th Asian Agriculture Symposium and 1th International Symposium on Agricultural Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5952    1389/06/03   2010/08/25    
کهن الگوی مرگ اندیشی و مرگ اگاهی در ناخوداگاه جمعی رودکی
 فریده داودی مقدم، الهام حدادی
زبان و ادبیات فارسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5841    1387/12/01   2009/02/19    
Monitoring of Intraocular Pressure and Its Correlation With Systemic Parameters Before and After Hemodialysis
 رضا افشار، علی دواتی، حسن قاسمی خوری نیا، هدی شب پیراری ،سعید عبدی ،نیکان ظرافت جو ،مانی خرسند عسکری
iranian journal of kidney disease
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6998    1391/11/11   2013/01/30    
impact of Hemodialysis on visual parameters in Patients with End - stage Renal Disease
 نیکان ظرافت جو، رضا افشار، علی دواتی، حسن قاسمی خوری نیا
iranian journal of kidney disease
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6790    1391/08/22   2012/11/12    
سریان حکم الهی در شاهنامه
 فریده داودی مقدم
همایش ملی بزرگداشت فردوسی ، هزاره ی دوم شاهنامه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5843    1390/10/05   2011/12/26    
شناسایی خودکار اهداف دریایی با استفاده از ویژگی های مبتنی بر الگوی باینری محلی و طبقه بند شبکه عصبی
Marine Target recognition using LBP based features and neural network
 
هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5861    1390/08/25   2011/11/16    
سه بعدی سازی تصاویر غیرکالیبره چهره مبتنی بر ویژگی های PCA-SIFT و تلفیق اطلاعات فراقطعه بندی با درون¬یابی مکانی مبتنی بر مش
3D face reconstruction based on PCA-SIFT features in unclaibrated images
 
هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5863    1390/08/25   2011/11/16    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 741 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی