جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Human Identification Using Motion Information and Digital Video Processing
 
هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5856    1390/08/25   2011/11/16    
Recognition of Periodic Motions Using One-Dimensional Contour Based Features
 
هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5858    1390/08/25   2011/11/16    
تاثیرکود شیمیایی و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد
Effeact of
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، سید علی طباطبای و سیدعلی محمد مدرس ثانوی
پنجمن همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5859    1389/11/27   2011/02/16    
بررسی تاثیرکود شیمیایی و کود زیستی بر عملکرد دانه درصد روغن و برخی ویژکی های زراعی ارقام کنجد
Effeact of
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، سید علی طباطبای و سیدعلی محمد مدرس ثانوی
پنجمن همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5857    1389/11/27   2011/02/16    
فراوانی مایکوپلاسما هومینیس نزد زنان و مردان نابارور در مقایسه با گروه کنترل
prevalence of mycoplasma hominis and in infertile men and women by control group
 محمد مرادی، محمد نیاکان، الدراجی
چهارمین کنگره ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5864    1390/09/30   2011/12/21    
تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاهان درمنه و سیاه دانه و گل سرخ علیه رشد استافیلوکوکوس ارئوس ...
aAntibacterial effects of methanolic extract of nigella sativa, nepetapersica and rosa on staphylococcus aureus bacteria
 فاطمه کارگر شریف، محمد نیاکان، مرادی-نجفیان -خالویی
چهارمین کنگره ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5865    1390/09/30   2011/12/21    
بررسی اثر بازدارندگی نانو سیلور نقره کلوییدی با یک محلول ضد عفونی کننده دندانپزشکی بر دو سویه از باکتری
Nano sivler cloidal antimicrobial effects comparison an antiseptic agent two bacterial species
 رویا حامدی، فرید عباسی، -علی اصغر-نجفی- فاطمی -نیاکان
چهارمین کنگره ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5867    1390/09/30   2011/12/21    
اشکار سازی اهداف دریایی با استفاده از توالی هیستوگرام مبتنی بر LBP و فیلتر گابور
Automatic Marine Targets Detection using Features based on Local Gabor Binary Pattern Histogram Sequence
 
International eConference on Computer and Knowledge Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5866    1390/07/21   2011/10/13    
تعیین شاخص های رشد گیاه دارویی انیسون تحت تاثیر تراکم وکود های ارگانیک وغیر ارگانیک
 حسن حبیبی، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی
the international symposium on medicinal and aromativ plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5868    1390/09/24   2011/12/15    
تخمین پهنی باند در دسترس
MR-BART: Multi-Rate Available Bandwidth Estimation in Real-
 بابک سیف
Journal of Network and Computer Applications
Endnote  XML  Paper ID : 5873    1391/01/01   2012/03/20    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 742 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی