جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Service composition approaches in IoT: A systematic review
 
Journal of Network and Computer Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85354    1397/07/24   2018/10/16    
اثربخشی فرزندپروری مثبت و نقاشی بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان و سبکهای والدینی
Efficacy of positive parenting and painting on improving children’s behavior problems and parenting styles
 محمدابراهیم مداحی
International journal of science and advanced technology
Endnote  XML  Paper ID : 5879    1390/01/12   2011/04/01    
اثر تکنولوژی اطلاعات بر رابطه مشتری و کارفرما و کارافرینی
The impact of information technology on customer relationship management and job creation
 محمدابراهیم مداحی
International journal of science and advanced technology
Endnote  XML  Paper ID : 5877    1390/03/11   2011/06/01    
رابطه بین استرس شغلی و سطح اضطراب کارمندان شهرداری تهران و بررسی اموزش مهارت های زندگی و جراتورزی
The relationship between job stress and anxiety level of the employees of Tehran municipality and determining the effectiveness of life skills training in reducing them
 محمدابراهیم مداحی
International journal of science and advanced technology
Endnote  XML  Paper ID : 5881    1390/04/10   2011/07/01    
رابطه بین تکنولوژی اطلاعات، هویت و اخلاق
The relationship between information information technology, identity and etity and ethics
 محمدابراهیم مداحی
International journal of science and advanced technology
Endnote  XML  Paper ID : 5886    1390/01/12   2011/04/01    
رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و سلامت روان با راهبردهای مدیریت استرس در دانش اموزان دبیرستانی رشت
The study of relationship between principal’s emotional intellingence components and mental health with conflict management strategies in high schools of rasht
 محمدابراهیم مداحی
International journal of science and advanced technology
Endnote  XML  Paper ID : 5887    1390/02/11   2011/05/01    
فناوری اطلاعات و تاثیر ان بر اموزش و پرورش و چالش های پیش رو
Information Technology and its Impact on Education and the Challenges Ahead
 محمدابراهیم مداحی، محمد مجتبی کیخای فرزانه، جواد خلعتبری، محمد سوری زائی
International journal of science and advanced technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6408    1390/05/01   2011/07/23    
اثر بخشی اموزش والدینی مثبت در گروهی از مادران با فرزندان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه
The effectiveness of positive parenting skills training group for parents of children with attention deficit disorder- hyperactivity on behavior disorders in their childre
 محمدابراهیم مداحی، سعیده معتمد، شهره قربان شیرودی، جواد خلعتبری، محمد مجتبی کیخای فرزانه
Indian journal of science and technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6409    1390/07/13   2011/10/05    
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و ابعاد شخصیت در نمونه ای از دانشجویان
The study of relationship between parenting styles and personality dimensions in sample of college students
 محمدابراهیم مداحی، نصیرالدین جاویدی، منا صمدزاده ،مریم امینی
Indian journal of science and technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7255    1391/06/10   2012/08/31    
studing and prioritizing e-leaening critria by using group
 محسن ناظم بکایی، مایانی، حصاری،درافشان ری
Indian journal of science and technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31594    1393/10/08   2014/12/29    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 743 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی