جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط سورگوم علوفه ای با سویا و لوبیای سبز
Assessment of Yield Quantity and Quality in Intercropping of Sorghum with Soybean and
 محمدعلی اقایی بروج، محمدحسین فتوکیان، اقایی-عقیقی
دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10735    1394/10/20   2016/01/10    
تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک تامین کننده نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتیین ارقام کنجد
Biological effects of chemical fertilizers and nitrogen supply on yield, yield components, oil content and protein content of sesame cultivars
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، شاکری، طباطبایی؛ مدرس
دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9750    1391/01/30   2012/04/18    
بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی موثر بر عملکرد کنجد تحت تاثیر نیتروژن،پتاسیم و تنش خشکی
Investigation of Relationship between Some Quantitative and Qualitative CharacteristicsAffecting Sesame Yield under Nitrogen, Potassium and Drought Stress
 
دانش کشاورزی و تولید پایدار -دانش کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85424    1397/06/10   2018/09/01    
varicocel embolization
 سیدعلی گلستانها
دهمین کنگره بین المللی رویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6118    1388/07/02   2009/09/24    
اصول فیزیک سونو گرافی و دستگاه های ان
 سیدعلی گلستانها
سی و پنجمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6119    1390/02/20   2011/05/10    
چرایی فرقه بودن بهائیت
 حمید اکار، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
معرفت ادیان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6122    1391/03/30   2012/06/19    
طراحی اقتصادی استوار نمودار کنترل میانگین با در نظر گرفتن تعمیرات پیشگیرانه و تابع زیان تاگوچی
 محمدهادی دورودیان، امیر حسین امیری
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6124    1391/02/27   2012/05/16    
نوع مقید کاردینالیتی مسئله درخت فراگیر با ماکسیمم برگ وزن‌دار
 مبارکه کریمی، اردشیر دولتی ملک اباد
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6134    1391/02/27   2012/05/16    
فست‌هایی برای پلی‌توپ نوع مقید کاردینالیتی تطابق در گراف‌های دوبخشی کامل
 مبارکه کریمی، اردشیر دولتی ملک اباد
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6135    1391/02/27   2012/05/16    
موقعیت MCST-EEG و تجزیه و تحلیل ویژگی های استخراج شده از سیگنالهای مغزی
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، اقایاری- سرگلزائی- برجسته
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7461    1391/02/28   2012/05/17    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 755 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی